Stiftelser og legater

I Norge finnes det flere tusen små og store allmennyttige stiftelser, opprettet for å ivareta mange ulike formål – alt fra stipender for ungdom under utdanning, støtte til livsopphold for eneforsørgere eller vanskeligstilte, til legater for kunstnere og musikere.
landskapsbilde_av_lofoten_650.jpg

Ræder Bing er rådgiver og forretningsfører for en rekke stiftelser og legater, herunder Jansons legat og Eckbos legat, sistnevnte en av Norges største private allmennyttige stiftelser. Vi har omfattende ekspertise knyttet til etablering, drift og forvaltning av stiftelser og legater. 

Gitt stiftelsers særegne natur som selveide institusjoner med et styre som øverste organ, er både stiftelsene og styremedlemmene underlagt en hel rekke spesielle krav. Disse kravene, ikke minst hva angår styrets forvaltning av stiftelsen og stiftelsens midler, har blitt betydelig skjerpet de senere år.

Vi hjelper deg med

  • Etablering av stiftelser, utarbeidelse av vedtekter osv.
  • Endring og justering av vedtekter
  • Omdanning, sammenslåing og avvikling av stiftelser
  • Corporate Governance / Internkontroll for stiftelser
  • Tilrettelegging av forsvarlig formuesforvaltning
  • Tilrettelegging av utdelinger og utdelingspraksis
  • Bistand i stiftelsesrettslige problemstillinger og forholdet til offentlige myndigheter
  • Særlige skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til stiftelser
  • Forretningsførsel

Innsikt 🎬

Vi holder jevnlig webinarer. Gikk du glipp av de kan du se opptak

articleCreated with Sketch.1. juni 2021

Høringsnotat - forslag til nye regler om stiftelser

Bilde av mennesker i bybildet.jpg

Nærings- og fiskeridepartementet sendte den 21. mai 2021 ut et høringsnotat med forslag om nye regler for stiftelser som driver næringsvirksomhet. Ett av forslagene er at stiftelser ikke lenger skal kunne drive næringsvirksomhet direkte i stiftelsen, men at slik virksomhet må drives gjennom datterselskaper. Det er også foreslått at stiftelser kan opprettes elektronisk og at stiftelsers foretaksnavn skal inneholde ordet stiftelser eller STI.

articleCreated with Sketch.20. mai 2021

Hva kan vi vente oss av ny stiftelseslov?

Bilde av microfon .jpg

Stiftelseslovutvalget leverte sin utredning i oktober 2016. Umiddelbart etterpå ble forslag om ny stiftelseslov sendt på høring. Etter dette har det vært stille om ny stiftelseslov. Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet er det ikke klart når forslag til ny lov vil bli fremmet eller når den kan forventes å tre i kraft. Hva kan vi vente oss av endringer når ny lov kommer?

articleCreated with Sketch.27. mai 2021

Skattefritak for stiftelser og organisasjoner som ikke har erverv til formål

Bilde av penger i krukke.jpg

Stiftelser som ikke har erverv til formål er fritatt for formues og inntektsskatt. Det samme gjelder foreninger, institusjoner, organisasjoner som ikke har erverv til formål. I artikkelen redegjøres for når en stiftelse er skattefri.

articleCreated with Sketch.20. mai 2021

MVA i stiftelser

Bilde av 100 seddel.jpg

Stiftelser kan som andre veldedige og allmennyttige institusjoner og ordinære selskaper utøve avgiftspliktig virksomhet. Det kan medføre at det skal sendes faktura med merverdiavgift for varer og tjenester fra stiftelsen, og kan også føre til at stiftelsen får fradragsført merverdiavgift på sine kostnader. I denne artikkelen tar vi først en kort gjennomgang av de generelle reglene om merverdiavgift, før vi ser nærmere på avgiftsspørsmål for stiftelser mer spesielt.

articleCreated with Sketch.27. mai 2021

Stiftelser og reglene om kompensasjon for merverdiavgift

Bilde av tohundrekroner seddel.jpg

Stiftelser som driver med frivillig aktivitet vil kunne kvalifisere til merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

articleCreated with Sketch.20. mai 2021

Eiendomstransaksjoner i stiftelser

Bilde av kontorbygg.jpg

”Styret er ansvarlig for at stiftelsens kapital forvaltes på en forsvarlig måte”. Med dette bakteppet skal det i denne artikkelen ses nærmere på de problemstillinger som kan oppstå når stiftelser foretar kjøp og salg av eiendom.

articleCreated with Sketch.20. mai 2021

GDPR for stiftelser

Bilde av GDPR.jpg

Det ha nå gått snart to år siden personopplysningsloven og EUs forordning (regelverk) for personvern - General Data Protection Regulation (GDPR) trådte i kraft i Norge. I løpet av denne tiden har mange virksomheter gjennomført tilpasninger til det nye regelverket, men fortsatt er det mange som ikke er i mål. Personvernlovgivningen gjelder også for stiftelser.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....