Nye krav til stiftelsers navn

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.8. juli 2024

Fra 1. juli 2024 blir det et krav at alle stiftelser skal ha ordet «stiftelse» eller forkortelsen «STI» i navnet.

Bilde av penn og dokumenter.jpg

Dagens regler

 Etter gjeldende rett er det ingen regler for utformingen av navnet til alminnelige stiftelser. Det stilles dermed ikke krav til at ordet «stiftelse» skal inngå i navnet.

Søk i Stiftelsesregisteret viser at omtrent 3 000 stiftelser inneholder ordet «stiftelse», ca. 1 000 inneholder ordet «fond» og ca. 1 400 ordet «legat». De resterende om lag 1 000 stiftelsene har ingen betegnelse i navnet som viser at de er stiftelser.

Krav til navn

Fra 1. juli 2024 innføres nye krav til navnet til alminnelig stiftelser. Det nye kravet kommer som følge av lovendring i stiftelsesloven og gjelder både alminnelige stiftelser og næringsdrivende stiftelser.  Det er inntatt en ny bestemmelse i stiftelsesloven § 10 tredje ledd som innebærer at alle stiftelser skal inneholde ordet stiftelse eller forkortelsen STI i navnet. Stiftelsen kan selv bestemme om ordet stiftelse skal stå først i navnet (Stiftelsen X), være integrert i navnet (X-stiftelsen), eller stå bakerst i navnet (X stiftelse).  I tråd med reglene i språkloven kan stiftelser også bruke den nynorske betegnelsen stifting og stiftinga.

Begrunnelsen for endringen

Når navnet inneholder ordet stiftelse eller forkortelsen STI, vil tredjepart få informasjon om at enheten har organisasjonsformen stiftelse, at den er registrert i Stiftelsesregisteret og er underlagt tilsyn og kontroll av Stiftelsestilsynet.  Tredjeparter vil også vite at enheten er underlagt stiftelseslovens særlige krav til forvaltning av stiftelsens kapital.

Maskinell endring ved at STI legges til navnet

For stiftelser som hverken inneholder ordet stiftelse eller forkortelsen STI når loven trer i kraft, vil forkortelsen STI maskinelt bli lagt til bakerst i navnet. Totalt vil ca. 3 500 stiftelser bli registrert med STI bakerst i navnet i Stiftelsesregisteret.

Stiftelsen kan selv velge å endre navnet

 Stiftelser som får STI maskinelt lagt til bakerst, kan selv velge å endre sitt navn ved å innta ordet stiftelse i stedet for betegnelsen STI.  Endring av navnet krever vedtektsendring.

Endring av vedtekter

Alle endringer i stiftelsers vedtekter må søkes om og godkjennes av Stiftelsestilsynet. Søknaden til Stiftelsestilsynet kan sendes inn i Altinn. Ved søknaden skal det legges ved følgende dokumentasjon:

  • Styreprotokollen
  • Begrunnelsen for endringen dersom den ikke står i styreprotokollen
  • Forslag til nye vedtekter
  • Uttalelse fra oppretteren, eventuelt uttalelse fra andre som har rett til å uttale seg og/eller blir berørt av endringene
  • Skriftlig vurdering om at endringen ikke går lenger enn nødvendig og begrunnelsen for hvordan styret har vurdert dette. Dette gjelder kun ved vesentlige (store) endringer, ikke ved administrative (mindre) endringer. Navneendring som følge av endringene i stiftelsesloven anses ikke som en slik vesentlig endring.
  • Protokoll fra annet organ hvis vedtektene gir et annet organ enn styret myndighet til å vedta omdanning
  • Inneholder vedtektene egne regler for hvordan stiftelsen skal behandle vedtektsendringermå stiftelsen  i tillegg følge disse vedtektene for at Stiftelsestilsynet  skal behandle søknaden.

De nye vedtektene i kraft fra tidspunktet Stiftelsestilsynet godkjenner vedtaket. De nye vedtektene blir registrert i Stiftelsesregisteret. En kopi av vedtaket og de nye vedtektene blir sendt til Brønnøysundregistrene.


Artikkelen har tidligere vært publisert i Finansavisen

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....