Skatteråd til bedriftens årsregnskap. Dette må du som leder vite!

LinkedIn icon

Mange selskaper jobber nå på spreng med årsoppgjøret for 2021. Viktige avgjørelser må tas både av bedriftsledelsen og av styret. Hvordan verdsettes selskapets eiendeler? Og hvem har ansvar for hva ved avleggelsen av et årsregnskap? Mange spørsmål skal besvares. Velkommen til Rædermorgen!

Bilde årsoppgjør 2021.jpg

På dette seminaret gir våre skatteeksperter deg som bedriftsleder og/eller styremedlem, gode tips og råd til særlige viktige forhold som må vurderes i forbindelse med årsoppgjøret. Velkommen et seminar med god anledning til samtale og debatt rundt disse høyaktuelle tema. 

Hva skal til for at et selskap anses å drive virksomhet? 

Skatteetaten «strammer skruene», noe som kan få store konsekvenser for mange bransjer og virksomheter. I saken om Ramme Gård, av mange ønsket inn for Høyesterett, nektet skatteetaten fradrag for både kostnader og inngående mva i tilknytning til hotell og museumsdrift. Dette fordi det ikke anses å være en «virksomhet», drevet av overskudd. Hva skal da til for at vilkårene for virksomhet foreligger og hvilke konsekvenser kan skatteetatens syn få dersom dommen blir stående? Vi belyser både temaet og denne viktige prinsipielle saken.

Ved Tone Kaarbø og Geir Even Asplin, Advokatfirmaet Ræder 

Hvordan vurdere selskapets verdier og fradrag?

Balansen i årsregnskapet kan bli en «kampearena» mellom styret og revisor. Verdsettelse av goodwill, immaterielle rettigheter, utestående fordringer, mv, kan bl.a. avgjøre om selskapet har positiv eller negativ egenkapital, overholder lånebetingelser, mv. Vi belyser prinsippene for vurderinger av immaterielle verdier, goodwill, utestående fordringer mv. og de mulige konsekvenser. Vi vil også kommentere vilkår for fradrag for tap på fordringer skatte- og avgiftsmessig; et forhold Skatteetaten har stadig mer fokus på.

Ved Anne Gro Enger og Erling Opdal, Advokatfirmaet Ræder

Hvem har hvilket ansvar for avleggelsen av årsregnskapet? 

Et område med mye «synsing», men som kan få alvorlige konsekvenser om en tar feil. Vet DU hvilket ansvar for årsregnskapet som daglig leder har, styret og/eller revisor? Vi belyser disse forhold også med praktiske eksempler og mulige konsekvenser i samtale med Eivind Thue som har betydelig erfaring på området – både innen revisjon, restruktureringer og konkurser.

Ved Statsaut. revisor Eivind Thue, Revisjonsfirma BHL DA

Praktisk informasjon:

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Meld deg på i skjema på siden.
Sted: Advokatfirmaet Ræder AS, Dronning Eufemiasgate gate 11, 0150 Oslo (Bjørvika)

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....