RæderMorgen: Når kunden ikke vil betale

LinkedIn icon

Seminar / webinar hvor vi ser nærmere på handlingsrommet du har når kunden ikke betaler. Det kan være mange grunner til at en kunde ikke betaler en regning og det er flere måter å håndtere dette på. Det må imidlertid gjøres riktig, og det er enkelte fallgruver man kan gå i.

Bilde av kredittkort når kunden ikke betaler.jpg

På RæderMorgen gir våre advokater deg oversikt over:

  • Hvilke alternativer du har som kunde
  • Når anses kundefordringen tapt.
  • Engasjere inkassator eller innfordre selv?
  • Inndrive fordringen ved bistand av namsmannen
  • Forliksrådsbehandling
  • Konkursvarsel / begjæring

 

I en krevende situasjon er det viktig å søke bistand i tide. Ræders advokater har solid erfaring med å bistå virksomheter med økonomiske problemer, og kjenner både fallgruvene og mulighetene, de rettslige og utenrettslige prosessene og ikke minst hvordan de ulike aktørene agerer.

 

Foredragsholdere 

Anders Melgaard, advokatfullmektig

Anders er tilknyttet faggruppen restrukturering og insolvens. Han arbeider til daglig særlig med konkursrettslige problemstillinger. Han har bakgrunn fra Namsfogden i Oslo og ved Oslo kemnerkontor og lang erfaring innen tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring av pengekrav og konkurs.

Henrik Schumann Sager, senioradvokat

Henrik er tilknyttet Ræders avdeling for restruktuering og insolvens og arbeider særlig med insolvens-, konkurs- og garantirettslige spørsmål. Han jobber med spørsmål relatert til garantistillelser, pant, insolvens og restrukturing samt med tvisteløsning / prosessoppdrag og rådgir kunder om plikter og handlingsrom ved økonomiske vanskeligheter.

 

Arrangementet er gratis, men krever påmelding.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....