Digital markedsføring i Norge i skvis mellom EU og USA

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.26. september 2020

Med ett ble alt norske bedrifter gjør av digital markedsføring som involverer amerikanske servere, ulovlig. En avgjørelse i EU-domstolen er årsaken. Løsningen er i det blå.

Privacy shield symbol.jpg

Personvern har de senere årene blitt noe vi alle må forholde oss til aktivt og bevisst. Personverndirektivet GDPR har vært på alles lepper nå i flere år. Som en konsekvens av nettopp dette fokuset dukker det også opp både personvernaktivister og EU-dommer med omfattende konsekvenser.

Hørt om Schrems 2? Eller «privacy shield»?

Schrems, eller Max Schrems som han heter, er en østerriksk personvernaktivist. Tallet 2 indikerer at Max Schrems er en gjenganger i EU-domstolen.
 
Kort fortalt; Schrems 2 medfører at «privacy shield»-avtalen mellom EU og USA ikke lenger kan brukes. Denne avtalen regulerte overføring av personverndata mellom EU og USA – frem til i sommer, da Schrems 2 dommen gjorde den ugyldig.
 
Max Schrems krevde at overføringer av personvernopplysninger mellom Facebook Irland og Facebook i USA måtte stoppes. Han hevdet at hans personopplysninger ikke var godt nok beskyttet i USA. Dette var EU-domstolen enig med ham i. EU-domstolen mener at amerikanske myndigheter har for vid rettslig adgang til personopplysninger, samt at europeiske borgere har for dårlige rettsmidler til å få prøvet sin sak om dette i USA.
 
I dag er det derfor teknisk sett ulovlig å bruke tjenester som behandler personopplysninger om europeiske borgere i USA.
 
EU ser nå rett og slett på USA som en utrygg havn for data. I alle fall inntil det som forhåpentlig skal erstatte «privacy shield»-avtalen er på plass.
 
Her står vi overfor en prosess som er krevende både juridisk og politisk. Inntil videre kan EUs standardavtaler fortsatt brukes, forutsatt da at det gjøres tilleggsvurderinger for å kompensere for eventuelle personvernulemper knyttet til USA. I dag er det ingen som egentlig vet hva disse tilleggstiltakene er. Foreløpige signaler sier at ingen «quick fix» er ventet. Underveis i denne prosessen har også Facebook endret sine vilkår, vilkår vi som brukere automatisk godtar om vi fortsetter å bruke plattformen.
 
Driver du forretning i dag, vil du høyst sannsynlig påvirkes negativt av Schrems 2-dommen.
 
Vi er mange som er bekymret. Forretning og verdiskaping i dag er basert på global samhandling. Vi lever ikke isolert. Vi lever grenseløst. Data som flyter over grensene, er naturlig og viktig. Din software er kanskje i USA, mens bedriftens utvikling og datasupport kanskje ligger i Asia, og data lagrer du kanskje i «skyen».
 
Enhver tjeneste som behandler personopplysninger i USA er nå ulovlig. Eksempelvis kundehåndteringssystemer, webmøteverktøy, epostsystemer og annet.
 
Mer eller mindre alt vi gjør av digital markedsføring som involverer amerikanske servere, er ulovlig. Amerikanske servere er sentrale og drifter store deler av «adtech»-bransjen, annonsebørser og de store globale plattformene som bla Facebook, Google og Snapchat. Det er i stor grad summen av disse systemene og aktørene som gjør at norske forbrukere møter norske annonsører med relevante budskap i digitale flater.
 
Det norske reklamemarkedet utgjør vel 20 milliarder kroner, netto. Nesten 60 prosent av dette er digitalt. Facebook og Google tar cirka seks av disse 20 milliarder kronene. Det er 30 prosent av hele det norske reklamemarkedet.
 
Store summer er med andre ord i spill.
 
Data og bruk av data er en sentral del av det storpolitiske spillet, nå altså i økende grad også mellom Europa og USA. Vi vet fra tidligere at det er store spenninger mellom USA og Kina. Kinesiske Tiktok anses i USA som en sikkerhetsmessig risiko. internett har for folk flest vært grenseløst. Kan vi nå se konturene av et delt internett?
 
Uten gode løsninger, som vi er ganske sikker på vil komme, ser fremtiden ganske mørk ut for moderne målrettet digital markedsføring. Per i dag er det usikkerhet som rår. Nettopp usikkerhet er et dårlig utgangspunkt for en fremoverlent markedsfører.
 
Skulle denne situasjonen vedvare, er det mange som må tenke nytt og agere helt annerledes. Det gjelder amerikanske giganter dersom de ønsker fortsatt europeisk tilstedeværelse, og det gjelder ikke minst de aller fleste moderne markedsførere, som har gjort seg ganske avhengig av amerikanske plattformer som Facebook og Google.
 
En løsning kan være at de globale gigantene tilpasser sine tjenester med løsninger hvor data kun behandles i EU.
 
Det er et dårlig alternativ å slutte å annonsere digitalt. En enda dårligere alternativ løsning er å ignorere Schrems 2-avgjørelsen over tid og fortsette som før og satse på at risikoen for represalier er lav.
 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....