Nye standardiserte krav ved utkontraktering for regnskapsførere

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.31. mai 2018

Norske regnskapsførere er underlagt forskrift om risikostyring og intern kontroll. Etter denne forskriften må regnskapsfører ha skriftlige retningslinjer for risikostyring og internkontroll. Ræder har i samarbeid med Regnskap Norge utarbeidet nye standardiserte krav ved utkontraktering.

regnskapsfoering.jpg

IKT er helt sentralt i de aller fleste regnskapsførervirksomheter. Risikoen for at systemene ikke fungerer som forutsatt og for at opplysninger som ligger lagret i systemene kommer på avveie, må derfor inngå i risikovurderingen som gjøres etter risikostyringsforskriften.

Regnskap Norge, Regnskap Norge IT-forum - et forum med systemleverandører til regnskapsbransjen - og advokatfirmaet Ræder ved Cathrine Grundtvig igangsatte våren 2017 et arbeid for å utvikle standardiserte krav ved utkontraktering. Slike krav skal gjøre det lettere for regnskapsvirksomheten å sikre samsvar med regelverket ved utkontrakteringen.

Bakgrunnen for arbeidet stammer fra Finanstilsynets funn i 2015 der tilsynet gjennomførte et temabasert tilsyn i regnskapsbransjen rundt IKT-risiko i regnskapsvirksomheter. En del av dette tilsynet omhandlet regnskapsførers rettigheter, utøvelse av kontroll og innsikt når IT-systemer eller IT-drift ble utkontraktert til andre. Utkontraktering innebærer at deler av virksomheten, herunder IT, utføres av andre enn regnskapsførerselskapet selv. Utkontraktering er særlig regulert i risikostyringsforskriften, og Finanstilsynet konkluderte med at det er «grunn til å tro at foreliggende avtaler mellom regnkapsførerselskapene og leverandører av IKT-systemer som selskapene benytter i sin virksomhet, ikke i tilstrekkelig grad gir regnskapsførerselskapene de rettigheter som er nødvendige for at de skal kunne oppfylle sine plikter etter lovgivningen, herunder ansvaret for risikostyring og internkontroll.»

Les mer og finn kravspesifikasjoner med tilhørende veiledning på nettsidene hos Regnskap Norge.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....