Er det lovpålagt å betale lønn til ansatte? Og finnes det minstelønn i Norge?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.24. februar 2022

Den siste tiden har det vært flere medieoppslag om bruk av ulønnede praktikanter i motebransjen. Hvilke regler må arbeidsgivere forholde seg til når det gjelder lønn til ansatte? I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over av hovedpunktene.

young-beautiful-woman-doing-online-shopping-picture-id1032524692.jpg

  • Det eksisterer ingen generell lovbestemt minstelønn i Norge, men for virksomhetens omdømme er det uheldig å operere med urimelige lønns- og arbeidsvilkår
  • Enkelte virksomheter er bundet av lønnsvilkår i tariffavtale de er part i, eller fordi virksomheten driver innenfor en bransje der lovgiver har allmenngjort enkelte tariffavtalevilkår
  • Ræder anbefaler å benytte andre virkemidler enn ulønnede praktikantopphold for å sikre seg fleksibilitet i forbindelse med rekruttering av nyansatte

 

I motsetning til mange andre europeiske land, har ikke Norge generelle, lovfestede krav til lønn og minstelønn. Det er likevel flere tariffavtaler som stiller krav om minstelønn, og det første du som arbeidsgiver må gjøre er derfor å undersøke om bedriften er underlagt noen tariffavtaler som stiller slike krav.

Et viktig unntak fra utgangspunktet om at det ikke gjelder lovbestemte krav til minstelønn, er såkalte allmenngjorte tariffavtaler. Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer at lovgiver har bestemt at hele eller deler av en tariffavtale skal gjelde for alle virksomheter i en bransje, også de som ikke er part i avtalen. Slik allmenngjøring er forbeholdt bransjer som er særlig utsatt for sosial dumping. I dag gjelder det byggebransjen, renholdsbransjen, hotell- og restaurantbransjen, verftsindustrien, jordbruk og gartneri, fiskeindustrien, elektrobransjen og godstransport på vei og turbuss. Driver du virksomhet innenfor én av disse bransjene gjelder det derfor krav til minstelønn som virksomheten må overholde.

Et annet forhold arbeidsgiver må være oppmerksom på, er at arbeidsavtaler med lav eller ingen lønn etter omstendighetene kan settes til side som urimelige etter generelle, avtalerettslige regler. Selv om virksomheten ikke er underlagt allmenngjorte tariffvilkår kan det derfor være andre rettslige skranker for hva arbeidsgiver kan avtale med arbeidstakeren. Arbeidsgiver kan altså risikere at arbeidstakeren anser seg ubundet av avtalen og forlater arbeidet.

For virksomhetens omdømme vil det også være uheldig å inngå arbeidsavtaler med et innhold som allmennheten oppfatter som moralsk ugreit, noe medieoppslagene den siste tiden illustrerer. Enda viktigere er det at ubetalte, eller for dårlig betalte, arbeidstakere er dårlig for rekrutteringen, og kan medføre at flinke folk heller går til andre bransjer. Det er derfor en rekke gode grunner til å sørge for rimelige arbeidsvilkår for ansatte. Ved å opptre som en seriøs aktør tiltrekker man seg gode og lojale arbeidstakere.

Flere av virksomhetene Ræder bistår uttrykker likevel behov for fleksibilitet i forbindelse med rekruttering av nye arbeidstakere. Særlig gjelder dette for oppstartsbedrifter og andre virksomheter med begrensede ressurser til å håndtere eventuelle «feilansettelser». Vår anbefaling er å benytte seg av de virkemidlene for fleksibilitet som arbeidsmiljøloven gir, som aktiv bruk av prøvetid og midlertidig ansettelse der det er grunnlag for dette. Vårt arbeidsrettsteam bistår jevnlig virksomheter i forbindelse med nyansettelser, og finner konkrete løsninger som sikrer fleksibilitet og minsker risikoen for tvister. Vi bistår gjerne med å finne gode løsninger for din virksomhet. 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....