Arbeidsliv

Arbeidsrett handler om mennesker. Våre advokater er godt kjent med det omfattende og komplekse regelverket som gjelder i det moderne arbeidslivet. De vet også at veien til de beste løsningene ikke ligger i regelverket alene. Å forstå mennesker og mestre kommunikasjon i vanskelige situasjoner gir helt andre resultater og mye riktigere løsninger.
nærbilde_signering.jpg

Virksomheter av alle størrelser finner trygghet i rådgivning og veiledning fra våre arbeidsrettspesialister. Vi har et sterkt team av dyktige, erfarne og engasjerte fagfolk.

Uansett om man står midt oppe i fastlåste arbeidskonflikter, ser en potensiell situasjon seile opp i horisonten eller bare ønsker å være føre var: Hos oss får bedriftseiere, personalansvarlige og andre ledere en god strategisk rådgiver og sparringspartner. Og en litt tryggere vei til de gode løsningene.

Vi hjelper deg med

  • Endring i arbeidsforhold, omstilling og nedbemanningsprosesser
  • Innleie, konsulentavtaler og bonusordninger
  • Håndtering av varslingssaker, arbeidskonflikter og diskrimineringssaker
  • Virksomhetsoverdragelser
  • Arbeidsavtaler og konkurranseklausuler
  • Individuelle oppsigelser og sluttavtaleforhandlinger
  • Kontrolltiltak og personvern i arbeidsforhold
  • Pensjonsspørsmål
  • Tariffavtaler
  • Tvisteløsning og prosedyre for domstolene

Møt teamet på Arbeidsrett

Podcast 🎧


I «Råd om rett – ukentlige samtaler om arbeidsliv» gir vi ledere og alle som jobber med HR svar på ofte stilte spørsmål. Lytt til podcast

Nytt fra Arbeidsretten 📩


Meld deg på vårt kvartalsvise nyhetsbrev og motta samlet siste nytt, endringer og oppdateringer fra arbeidsretten!
Meld deg på her

 

 

articleCreated with Sketch.25. august 2023

Bedrifter kan få bøter om de koordinerer lønn og arbeidsvilkår

Bilde av mennesker som diskuterer.jpg

Stor konkurranse mellom selskaper om å tiltrekke seg og beholde talenter og nødvendig kompetanse, kan gjøre det fristende for to eller flere arbeidsgivere å søke å begrense arbeidstagernes muligheter og/eller incentiver til å ta ansettelse i hverandres virksomheter. Disse avtalene kalles «no poaching»-avtaler - og kan i visse tilfeller bryte med både konkurranseloven og arbeidsmiljøloven.

articleCreated with Sketch.22. august 2023

Oppsigelse på grunn av straffbare forhold på fritiden

Raeder_podcast_1440x750_2022_UTEN_logo_01.jpg

Gir det automatisk saklig grunn for oppsigelse om en arbeidstaker blir straffedømt? Eller må det straffbare forholdet ha skjedd i forbindelse med arbeidet? Hva med om personen skal sone fengelsstraff – gir fraværet alene grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet? I denne episoden svarer Ragnhild og Siri på disse spørsmålene og gir råd for vanskelige situasjoner.

articleCreated with Sketch.15. august 2023

ESA fastholder at de norske innleiereglene bryter med EØS-retten – åpner tilsynssak.

surveyors-at-the-construction-site.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=rurn4Ul17cpReLG8ZgQ47mSPP0w0vHOX61C9BVxsETQ= (1).jpg

ESA lar seg ikke overbevise av norske myndigheters begrunnelse for å gjøre innstramminger i innleieregelverket. I et brev til arbeids- og inkluderingsdepartementet forklarer tilsynsorganet at de nå åpner sak mot Norge.

articleCreated with Sketch.6. juni 2023

Ny rettspraksis: Tips-saken og grensen for ansattes ytringer i sosiale medier

Bilde av mynter og penn .jpg

Høyesterett avsa 20. april 2023 dom i den såkalte tips-saken. Spørsmålet i saken var om arbeidsgiver hadde adgang til å trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader fra tips som arbeidstakerne har mottatt fra gjester.

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....