EUs taksonomi for bærekraftig finans – en grønn bølge eller bare nok et klassifiseringsverktøy?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.26. september 2022

Under årets Oslo Urban Week holdt Ræder et foredrag om EUs taksonomi og den nye lovens betydning fremover for aktører innen eiendomsbransjen. Sammen med representanter fra både eiendoms- og finanssektoren, Nordea og Møller Eiendom, så vi på en praktisk tilnærming og ulike problemstillinger knyttet til å håndtere de nye kravene under norske forhold.

EU_taksonomi_Raeder OUW.jpg

Tidligere i år skrev vi om EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter som er tatt inn i ny "Lov om offentliggjøring av bærekraft-sopplysninger". Loven antas å tre i kraft i løpet av høsten, og vil stille krav til hvordan større selskaper og finansinstitusjoner må rapportere på miljø og bærekraft. Mange selskaper er derfor i gang med å vurdere hvordan taksonomien vil påvirke egen virksomhet og aktiviteter når den etter hvert trer i kraft i norsk rett.

Hvem som omfattes

I første omgang er det bare større børsnoterte selskaper og finansinstitusjoner som omfattes direkte av rapporteringskravene i taksonomien. De fleste norske selskaper er derfor ikke forpliktet til  å innta informasjon i årsrapportene om hvordan egne aktiviteter «scorer» i henhold til taksonomikriteriene.

Selv om de fleste selskapene i Norge ikke vil omfattes direkte av taksonomiens rapporteringskrav, vil de fleste kunne berøres indirekte ved at banker og finansinstitusjoner stiller taksonomirelevante krav i forbindelse med finansieringsprosesser. Flere selskaper er derfor allerede i gang med å vurdere hvordan egne aktiviteter forholder seg til kriteriene i taksonomien. En slik innledende kartlegging vil gi en nyttig oversikt over hvilken del av selskapets virksomhet som bør prioriteres i arbeidet med å oppfylle kravene i taksonomien.

Risikovurdering av egen virksomhet og portefølje

Et godt utgangspunkt for å komme i gang vil være å kategorisere egne aktiviteter etter kriteriene som er opplistet i taksonomien. En slik «sortering» vil gi et godt bilde av hvilken del av selskapets virksomhet som bør prioriteres, og hvilke tiltak som må iverksettes for at egne aktiviteter skal oppfylle taksonomiens krav til bærekraftige aktiviteter.

Ved utførelsen av en slik innledende kartlegging må man som selskap sortere egne aktiviteter etter hvilken økonomisk sektor man opererer innenfor. Eksempelvis stilles det egne krav og kriterier til eiendomsrelaterte aktiviteter, hvor man som selskap må vurdere om egne aktiviteter oppfyller de kravene som er fastsatt. Vi tror at selskaper som kommer tidlig i gang med å kartlegge egne aktiviteter, vil ha et konkurransefortrinn når taksonomien etter hvert trer formelt i kraft.

Utfordringer med å gjennomføre regelverket i norsk rett

Arbeidet med å ta EUs taksonomi inn i norsk rett har også medført en rekke utfordringer.

En av disse utfordringene knytter seg til hvordan man i Norge skal anvende taksonomikriterier som henviser til EU-regelverk som av ulike årsaker ikke gjelder i Norge. Tilsvarende er det flere taksonomikriterier som viser til nasjonale definisjoner og standarder, som foreløpig ikke er fastsatt eller definert av norske myndigheter.

Flere aktører har vurdert mulighetene for å anvende egne fortolkninger av de definisjonene som det henvises til i taksonomikriteriene. På spørsmål om dette har Finansdepartementet uttalt at man må forholde seg til de definisjonene som fastsettes av norske myndigheter. Det meste tyder derfor på at man må avvente nærmere avklaringer fra myndighetene før taksonomien kan anvendes fullt ut i Norge.

En annen utfordring er hvordan selskaper skal dokumentere oppfyllelse av de kriteriene som følger av taksonomien. For flere av aktivitetene som omfattes av taksonomien, stilles det krav om at virksomheten har benyttet en tredjepart for å sertifisere oppfyllelse av de fastsatte kriteriene. Enn så lenge er det imidlertid ikke tilstrekkelig med aktører som kan stå for denne sertifiseringen, noe som gjør det vanskelig å dokumentere oppfyllelse.

Avslutning

Vår erfaring er at mange synes det er vanskelig å komme i gang med å implementere taksonomien i egen virksomhet. Det er også knyttet stor grad av usikkerhet til de nærmere virkningene av taksonomien når den etter hvert trer i kraft. Vi anbefaler likevel at man allerede nå går i gang med å vurdere hvordan egne aktiviteter forholder seg til taksonomikriteriene.

I lenken under finner du presentasjonen fra foredraget under Oslo Urban Week om EUs taksonomi og dens betydning for aktører i eiendomsbransjen. 
Presentasjon EU Taksonomi 

Vi i Advokatfirmaet Ræder har god kjennskap til EUs taksonomiregelverk og bistår gjerne med å forberede virksomheten din på reglene som snart trer i kraft.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....