Entreprise

Både eiendomsutvikling, utbygging og andre leveranser tilknyttet byggeprosjekter er områder som er godt regulert i Norge. Selv om man innen bygg og entreprise ofte benytter standardkontrakter, er det likevel behov for spesialistkompetanse i alle stadier av et prosjekt.
bilde_av_heisekran.jpg

Entrepriseteamet arbeider på tvers av bransjer innen bygg og anlegg – fra store nærings- og boligprosjekter til anleggsprosjekter og mindre byggesaker.

Våre advokater har bred erfaring og bistår i alle stadier av prosjektene, inkludert anbudsprosesser, kontraktsutforming, forhandlinger, gjennomføring, endringer og sluttoppgjør, samt eventuell tvisteløsning. Vi hjelper både byggherre, entreprenører, arkitekter og rådgivere, noe som gir oss erfaring og innsikt i en byggesak fra flere sider og gjør det enklere å finne konstruktive løsninger på de problemer som kan oppstå.

Vår kompetanse spenner fra den tradisjonelle entreprise med alminnelige utførelses- og totalentreprisekontrakter (standardkontraktene), til spesialiserte samspill- og alliansekontrakter, byggetekniske bransjenormer og krav, plan- og bygningsloven, tekniske forskrifter, bustadsoppføringslova og avhendingslova. Vi har også erfaring og kompetanse innen rådgivnings- og prosjekteringskontrakter.

Teamet er kjent for høy kvalitet, tett oppfølgning og tydelige råd tilpasset prosjektets situasjon. Vi lager ikke lange utredninger med mindre forholdene tilsier det. Dersom tvister ikke løses i minnelighet etter forhandlinger, har vi bred erfaring med å gjennomføre en ryddig håndtering av tvisteløsning for alle rettsinstanser og voldgift – enten dette er tvister knyttet til oppføring av en enebolig eller et sykehus.

Våre advokater holder også jevnlige kurs og foredrag innenfor fagfeltet.

Vi kan bistå med:

  • Kontraktsutforming og kontraktsforhandlinger
  • Risikovurderinger
  • Anbudsprosesser
  • Endringsprosesser
  • Oppfølgning i kontraktsperioden og overtakelse
  • Utarbeidelse og innsigelser til sluttoppgjør
  • Mangelvurderinger
  • Mekling og tvisteløsning
  • Seminarer og kurs


I Ræder Bing jobber vi sammen på tvers av relevante fagområder og har sterke fagmiljør innen næringseiendom, transaksjoner, eiendomsutvikling og plan- og bygningsrett samt offentlige anskaffelser. Vi bistår internasjonale byggherrer, rådgivere og entreprenører, og jobber like godt med både offentlige, som private byggherrer.
Møt teamet her

articleCreated with Sketch.19. januar 2023

Endring i plikten til å betale moms på omtvistede krav

Fisjon av bygg_1440x750.jpg

Reglene for betaling av merverdiavgiftskrav i tilvirkningskontrakter ble endret fra 1. januar 2023. Lovendringen medfører at entreprenører ikke lenger må binde opp likvide midler i merverdiavgift på omtvistede krav.

articleCreated with Sketch.10. oktober 2022

Forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav i tilvirkningskontrakter

surveyors-at-the-construction-site-picture-id1385686986.jpg

Den 6. oktober sendte Finansdepartementet ut et høringsforslag om «utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter». Forslaget innebærer at entreprenører eller andre som inngår tilvirkningskontrakter ikke plikter å betale merverdiavgift av omtvistede krav før kravene er avklart.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....