Entreprise

Både eiendomsutvikling, utbygging og andre leveranser tilknyttet byggeprosjekter er områder som er godt regulert i Norge. Selv om man innen bygg og entreprise ofte benytter standardkontrakter, er det likevel behov for spesialistkompetanse i alle stadier av et prosjekt.
bilde_av_heisekran.jpg

Entrepriseteamet arbeider på tvers av bransjer innen bygg og anlegg – fra store nærings- og boligprosjekter til anleggsprosjekter og mindre byggesaker.

Våre advokater har bred erfaring og bistår i alle stadier av prosjektene, inkludert anbudsprosesser, kontraktsutforming, forhandlinger, gjennomføring, endringer og sluttoppgjør, samt eventuell tvisteløsning. Vi hjelper både byggherre, entreprenører, arkitekter og rådgivere, noe som gir oss erfaring og innsikt i en byggesak fra flere sider og gjør det enklere å finne konstruktive løsninger på de problemer som kan oppstå.

Vår kompetanse spenner fra den tradisjonelle entreprise med alminnelige utførelses- og totalentreprisekontrakter (standardkontraktene), til spesialiserte samspill- og alliansekontrakter, byggetekniske bransjenormer og krav, plan- og bygningsloven, tekniske forskrifter, bustadsoppføringslova og avhendingslova. Vi har også erfaring og kompetanse innen rådgivnings- og prosjekteringskontrakter.

Teamet er kjent for høy kvalitet, tett oppfølgning og tydelige råd tilpasset prosjektets situasjon. Vi lager ikke lange utredninger med mindre forholdene tilsier det. Dersom tvister ikke løses i minnelighet etter forhandlinger, har vi bred erfaring med å gjennomføre en ryddig håndtering av tvisteløsning for alle rettsinstanser og voldgift – enten dette er tvister knyttet til oppføring av en enebolig eller et sykehus.

Våre advokater holder også jevnlige kurs og foredrag innenfor fagfeltet.

Vi kan bistå med:

  • Kontraktsutforming og kontraktsforhandlinger
  • Risikovurderinger
  • Anbudsprosesser
  • Endringsprosesser
  • Oppfølgning i kontraktsperioden og overtakelse
  • Utarbeidelse og innsigelser til sluttoppgjør
  • Mangelvurderinger
  • Mekling og tvisteløsning
  • Seminarer og kurs


I Ræder Bing jobber vi sammen på tvers av relevante fagområder og har sterke fagmiljør innen næringseiendom, transaksjoner, eiendomsutvikling og plan- og bygningsrett samt offentlige anskaffelser. Vi bistår internasjonale byggherrer, rådgivere og entreprenører, og jobber like godt med både offentlige, som private byggherrer.
Møt teamet her

articleCreated with Sketch.15. januar 2024

Heving av boligkjøp. Utmåling av erstatning.

apartment-buildings-in-a-residential-area.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=NOKcWI0BK15zTDtACRm9Gn8rRd6oJT4f9vUOVPsNMt8=.jpg

Høyesterett avsa 20. desember 2023 en dom som belyser forholdet mellom erstatning for tapt verdistigning ved heving av boligkjøp, og krav om forsinkelsesrenter på erstatningskravet etter heving.

articleCreated with Sketch.19. januar 2023

Endring i plikten til å betale moms på omtvistede krav

Fisjon av bygg_1440x750.jpg

Reglene for betaling av merverdiavgiftskrav i tilvirkningskontrakter ble endret fra 1. januar 2023. Lovendringen medfører at entreprenører ikke lenger må binde opp likvide midler i merverdiavgift på omtvistede krav.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....