Ny dom fra Høyesterett – tilretteleggingsplikten innebærer ikke nødvendigvis at arbeidsgiver må opprette deltidsstilling

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.24. februar 2022

Den 16. februar 2022 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt arbeidsgivers tilretteleggingsplikt. Høyesterett kom til at en permanent reduksjon av arbeidstiden i denne konkrete saken innebar en betydelig ulempe for arbeidsgiver, som gikk utenfor tilretteleggingsplikten.

backlit-red-bus-and-people-walking-in-the-street-picture-id515886140.jpg

Hva saken gjaldt

Arbeidstakeren hadde vært ansatt i over 20 år, men hadde over flere år hatt helseproblemer som medførte at han ikke kunne arbeide fulltid. Da det i 2019 ble klart at arbeidstakeren ikke ville klare å arbeide mer enn 50 prosent, ble han sagt opp og tilbudt vikariatstilling i et annet selskap i konsernet. Arbeidstaker anså oppsigelsen som ugyldig og mente at han hadde rett til å fortsette i redusert stilling.

Arbeidsgiver var ikke pliktig til å opprette en permanent deltidsstilling

Arbeidsmiljøloven § 4-6 pålegger arbeidsgivere plikt til å tilrettelegge « langt det er mulig» for arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevnen sin. Høyesterett viste til at det etter forarbeidene må bero på en «konkret, skjønnsmessig helhetsvurdering» hva arbeidsgiver er pliktig til i det enkelte tilfellet. Det er på det rene at redusert arbeidstid kan være et aktuelt tilretteleggingstiltak. I denne saken var det likevel bare heltidsstillinger innenfor stillingskategorien som arbeidstakeren hadde. Høyesterett fant derfor at redusert stilling ville innebære en permanent endring i organisasjons- og stillingsstrukturen hos arbeidsgiver, og at det måtte foreligge «vektige grunner» før tilretteleggingsplikten påla arbeidsgiver dette. Lagmannsretten hadde kommet til at arbeidsgiveren hadde oppfylt kravene i arbeidsmiljøloven § 4-6 og at oppsigelsen var saklig. Høyesterett fant at dette var en korrekt rettsanvendelse.

Dommen gir viktige føringer for hvor langt arbeidsgiver plikter å strekke seg for å tilrettelegge for ansatte som har behov for redusert stilling.

Ræder bistår jevnlig arbeidsgivere med spørsmål knyttet til sykefravær og tilrettelegging for ansatte. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål. 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....