Ny veiler for evalueringsmodeller

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.26. september 2022

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har nylig lansert en ny veileder for evalueringsmodeller. Veilederen retter seg mot innkjøpere i offentlige virksomheter, med formål å gjøre offentlige innkjøpere mer bevisst på hvordan de evaluerer tilbud i en anbudsprosess.

Bilde av esker på rullebånd.jpg

Evalueringen av innkomne tilbud har som formål å vurdere og rangere tilbudene på grunnlag av de tildelingskriteriene som gjelder for konkurransen. Tildeling av kontrakter i offentlige anskaffelser kan skje på grunnlag av tilbudet med lavest pris eller kostnad, eller tilbudet med det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.

Veilederen gir først en kort innføring i hvordan man som offentlig innkjøper bør gå frem for å finne tilbudet med lavest pris og/eller kostnad. Deretter tar veilederen for seg ulike evalueringsmodeller i de tilfellene evalueringen skal skje på bakgrunn av beste forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet. Her tas det til ordet for en evalueringsmodell som prissetter kvalitet, da dette er denne modellen som etter direktoratets syn gir de beste forutsetningene for en riktig evaluering.

Veilederen tar også for seg bruk av poengmodeller, som fortsatt er den mest brukte evalueringsmodellen blant norske offentlige oppdragsgivere. Her sondres det mellom relative og absolutte poengmodeller, hvor man ved bruk av førstnevnte modell vurderer tilbudene i forhold til hverandre, og ikke basert på en mer objektiv standard. Hvilken modell som bør anvendes har ikke direktoratet noen klare formeninger om, så lenge oppdragsgiver kan begrunne de poengforskjellene som gis.

Endelig fremhever veilederen viktigheten av at tildelingskriteriene utformes i henhold til kravene i anskaffelsesregelverket. Kriteriene som anvendes må for det første ha tilstrekkelig tilknytning til leveransen. Dette vil normalt være tilfellet dersom kriteriene kan premiere relevante styrker og svakheter ved tilbudene.

Veilederen vil kunne være til god hjelp for offentlige oppdragsgivere som er usikre på hvilken evalueringsmodell som skal benyttes, og ikke minst hvordan de ulike modellene skal anvendes i praksis. For nærmere lesning vises det til den publiserte versjonen på direktoratets nettside

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....