Konkurranserett EU/EØS

Konkurransereglene skal sikre at alle aktører i næringslivet kan konkurrere på like vilkår. Våre advokater har lang og bred erfaring i å gi råd til norske og utenlandske selskap som opererer i det norske markedet.
bilde_av-fasader_bjørvika_650.jpg

Foretak med virksomhet i Norge må forholde seg til både norske og EU/EØS-rettslige konkurranseregler. Konkurransereglene forbyr atferd som begrenser konkurransen – enten dette er utslag av en avtale mellom to eller flere bedrifter eller et enkelt foretaks misbruk av sin dominerende stilling. Konkurransereglene setter også grenser for hvilke oppkjøp, fusjoner eller andre foretakssammenslutninger som godtas, og fastsetter prosedyrer for meldeplikt, gjennomføringsforbud og godkjennelse.

Et komplekst regelverk i stadig utvikling, samt fare for svært høye bøter ved brudd på regelverket, gjør det viktig å manøvrere riktig. Like viktig som å sørge for at reglene ikke brytes, er å ikke legge for strenge begrensinger på egen virksomhet. Det kan medføre redusert konkurranse og økonomisk tap.

Vi kan bistå med

  • Fusjonssaker: vurdering av meldeplikt, inngrepsanalyse, utarbeidelse av konkurransemelding mv.
  • Etterforskning og kontroller fra konkurransemyndighetene, herunder bistand under bevissikring og forklaringsopptak.
  • Alle former for vertikale avtaler knyttet til distribusjons-, franchise- og samarbeidsavtaler, herunder særlige konkurranserettslige problemstillinger knyttet til e-handel.
  • Felles anbud og prosjektsamarbeid.
  • Prisstrategier, eksklusivitet, leveringsnektelse og andre former for misbruk av dominerende stilling.
  • Kursing og compliance.

Møt teamet her

articleCreated with Sketch.24. juni 2024

Hva kan vi lære av Mondelēz?

Sjokolade bilde 2.jpg

Den internasjonale sjokoladegiganten Mondelēz har fått milliardgebyr av EU-kommisjonen for å pålegge sine forhandlere restriksjoner på videresalg over landegrensene. Saken er ikke oppsiktsvekkende i seg selv, men kan være en nyttig påminnelse om at slike restriksjoner faktisk er forbudt (også i Norge).

articleCreated with Sketch.28. november 2023

Blir noen med å øke prisene?

Bilde av 1000 kroner seddel.jpg

Å rykke ut i media med fremtidige prisstrategier kan rammes av kartellforbudet.

articleCreated with Sketch.25. august 2023

Bedrifter kan få bøter om de koordinerer lønn og arbeidsvilkår

Bilde av mennesker som diskuterer.jpg

Stor konkurranse mellom selskaper om å tiltrekke seg og beholde talenter og nødvendig kompetanse, kan gjøre det fristende for to eller flere arbeidsgivere å søke å begrense arbeidstagernes muligheter og/eller incentiver til å ta ansettelse i hverandres virksomheter. Disse avtalene kalles «no poaching»-avtaler - og kan i visse tilfeller bryte med både konkurranseloven og arbeidsmiljøloven.

articleCreated with Sketch.15. august 2023

ESA fastholder at de norske innleiereglene bryter med EØS-retten – åpner tilsynssak.

surveyors-at-the-construction-site.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=rurn4Ul17cpReLG8ZgQ47mSPP0w0vHOX61C9BVxsETQ= (1).jpg

ESA lar seg ikke overbevise av norske myndigheters begrunnelse for å gjøre innstramminger i innleieregelverket. I et brev til arbeids- og inkluderingsdepartementet forklarer tilsynsorganet at de nå åpner sak mot Norge.

articleCreated with Sketch.28. februar 2023

Ny dom fra Høyesterett: Opphever forbud mot Schibsteds Nettbil-oppkjøp – en kraftig smekk til Konkurransetilsynet

line-of-cars.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=LylekTct_xQ7oHx14wcRoEBuZjXW1xrlz23vwX5RcHY=.jpg

I en nylig avsagt dom av 16. februar 2023 forkaster Høyesterett Konkurransetilsynets anke over avgjørelsen fra Gulating lagmannsrett. Schibsted har med dette fått medhold i at tilsynets inngrep mot oppkjøpet av Nettbil i desember 2019 ikke hadde hjemmel i konkurranseloven.

articleCreated with Sketch.9. februar 2023

Grønnere anskaffelser

bilde av hender som holder by og tre.jpg

I desember 2022 sendte Nærings- og fiskeridepartementet på høring et forslag om skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser. Bakgrunnen er regjeringens uttalte målsetting om å redusere de norske klimagass- utslippene med 55 prosent i 2030, sammenliknet med verdiene målt i 1990. En mer strategisk bruk av offentlige anskaffelser skal bidra til å nå dette målet.

articleCreated with Sketch.5. desember 2022

Klimasinken i Bergen

shopping-bags.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=r21BYmzmbYsukcpDzKFU3GYHw3MfmfQLwUb0eAm_D_c=.jpg

Konkurransereglene skal bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å fremme konkurranse mellom foretak. Dessverre viser det seg at de samme reglene kan skape trøbbel for ambisiøse mål om å redusere klimagassutslipp.

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....