Styrkede rettigheter til utsendte arbeidstakere i Norge

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.28. november 2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har vedtatt endringer i forskrift om utsendte arbeidstakere. Fra og med 1. januar 2023 styrkes rettighetene til utsendte arbeidstakere som arbeider i Norge i mer enn 12 måneder.

fjernbilde_av_håndtrykk750.jpg

Forskrift om utsendte arbeidstakere regulerer hvilke arbeids- og ansettelsesvilkår som skal gjelde for utenlandske arbeidstakere som midlertidig sendes på arbeidsoppdrag i Norge. Forskriften er sammen med arbeidsmiljøloven § 1-7 en gjennomføring av EUs utsendingsdirektiv i norsk rett. Bakgrunnen for forskriftsendringene som nå er vedtatt, er endringer i EUs utsendingsdirektiv som Norge er forpliktet til å gjennomføre.

Forskriftsendringene oppsummert

Endringene går i hovedsak ut på en styrking av rettighetene til utsendte arbeidstakere som arbeider i Norge i mer enn 12 måneder. Det vil innføres en ny bestemmelse i forskriften om at tilnærmet alle norske regler om arbeids- og ansettelsesvilkår skal gjelde når utsendingens faktiske varighet overstiger 12 måneder. Det innebærer blant annet at arbeidstaker på langvarig utsending vil omfattes av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.

Det er også vedtatt endringer som gjelder alle typer utsendinger (også kortvarige), blant annet:

  • En klargjøring av hva som skal inngå i beregningen av «lønn» etter forskriften
  • Strengere krav til dokumentasjon for virksomheter som utsender arbeidstakere
  • Presisering av hvem som har ansvaret for å sørge for riktige lønns- og arbeidsvilkår når arbeidstakeren blir sendt ut fra et bemanningsforetakForskriftsendringene vil i all hovedsak tre i kraft 1. januar 2023.

 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....