Lakseskatten vedtatt – satsen reduseres til 25 prosent

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.5. juni 2023

Den 31. mai ble grunnrenteskatt på havbruk vedtatt av Stortinget med 93 mot 76 stemmer. Flertallet besto av regjeringspartiene Ap og Sp sammen med Venstre og Pasientfokus.

lax-fiskodling-bergen-norge.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=EmwOakCL9N6IRTShfYHOYudn1LHXoncmE1eq8rMk3PY=.jpg

Vi har beskrevet reglene nærmere i artikkelen «Grunnrenteskatt på Havbruk». Vedtaket innebærer en rekke endringer fra Regjeringens opprinnelige forslag.

Redusert skattesats

Den største endringen er at den effektive skattesatsen reduseres til 25 prosent. Regjeringen foreslo opprinnelig en effektiv sats på 40 prosent høsten 2022. Deretter kom den med et revidert forslag i mars i år (2023), hvor satsen ble redusert til 35 prosent. For å komme i mål med forslaget måtte AP og Sp redusere skattebyrden for å oppnå flertall. Det resulterte i at i det endelige vedtaket fra stortinget er satsen redusert ytterligere, til 25 prosent. Grunnrenteskatten kommer i tillegg til ordinær selskapsskatt på 22 prosent.

Det har vært diskusjon om utredning av andre modeller for skattlegging, blant annet en færøysk modell og en modell med økt selskapsskatt for havbruksnæringen. Det har også vært tatt til orde for å utrede nye modeller. Flertallet går imidlertid inn for en grunnrenteskatt som i hovedtrekk er basert på det opprinnelige forslaget. Skatten blir – som tidligere foreslått -  utformet som en kontantstrømskatt på 32,1 pst. og med et bunnfradrag på 70 mill. kroner.

Uklarhet om verdifastsettelse

Grunnrenteskatten på havbruk trådte i kraft 1. januar i år. Næringen har rettet sterk kritikk mot at selskapene selv skal finne markedsverdi på fisken ved merdkanten i 2023. Fra 2024 skal det opprettes et uavhengig normprisråd. Forskrift om slikt prisråd er fortsatt ikke sendt på høring.

Verdsettelsesrabatten økes

I vedtaket økes også verdsettelsesrabatten på formuesskatteverdien av oppdrettskonsesjoner fra 50 til 75 prosent.

Mer inntekter til kommunene

Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023. Dette skjer ved en økning av produksjonsavgiften, som fordeles til kommunene og fylkeskommunene med oppdrett gjennom Havbruksfondet. Avgiften økes fra 40,5 øre per kilo til 90 øre per kilo. Kommunenes andel av inntekter ved salg av ny produksjonskapasitet skal økes fra 40 pst. til 55 pst.

Nye miljøkrav skal vurderes

Flertallet er også enige om nye miljøkrav i form av flere anmodningsforslag for å styrke miljø og teknologiutvikling. Stortinget ber også om at Regjeringen frem til statsbudsjettet for 2024 utreder forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk til havs.

 

Tidligere artikler: 


Grunnrenteskatt på havbruk (Mai 2023)

Nedjustering av lakseskatten (Mars 2023)

Dramatisk skatteækning på havbruk, vann- og vindkraft (September 2022) 

Utvalg foreslår ekstrainntekter på havbruksinntekter (November 2019)

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....