Skattedirektoratet gjør helomvending om mva på digitale kunstverk

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.20. mars 2023

Skattedirektoratet har nå gjort helomvending i en ny uttalelse av 13. februar i år - og slått fast at kunstneres salg av egne digitale kunstverk likevel er omfattet av merverdiavgiftsunntaket og dermed ikke avgiftspliktige.

Bilde av nft kjøp.jpg

Den 13. desember i fjor kom Skattedirektoratet med en prinsipputtalelse som konkluderte med at en kunstners omsetning av egne digitale kunstverk ikke omfattes av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-7 fjerde ledd. Dermed var slik omsetning mva-pliktig.

Salg av digitale kunstverk anses avgiftsrettslig som salg av elektroniske tjenester. Salg av varer og tjenester er i utgangspunktet avgiftspliktig.

Merverdiavgiftsloven § 3-7 fjerde ledd oppstiller imidlertid et unntak fra dette utgangspunktet for «opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk».

Bestemmelsen inneholder et vareunntak og et tjenesteunntak. Vareunntaket gjelder for fysiske gjenstander som fysiske malerier, skulpturer mv, mens tjenesteunntaket gjelder for utnyttelse av opphavsrett. Ettersom digitale kunstverk ikke anses som en vare, vurderte Skattedirektoratet i begge de nevnte prinsipputtalelsene om tjenesteunntaket kommer til anvendelse. Spørsmålet var dermed om det ved kunstnerens salg av digitale kunstverk foreligger «omsetning av (…) opphavsrett».

I den opprinnelige uttalelsen la Skattedirektoratet til grunn at salg av digitale kunstverk ikke var «omsetning av (…) opphavsrett», fordi kunstneren ikke gi fra seg opphavsretten til kunstverket ved salget.

I den reviderte prinsipputtalelsen kommer Skattedirektoratet derimot til at det foreligger omsetning av opphavsrett. Det vises blant annet til uttalelser i forarbeidene til ny lov om merverdiavgift av 2009. I forbindelse med den nye loven ble ordlyden i bestemmelsen endret fra «utnyttelse av opphavsrett» til «omsetning (…) av opphavsrett». Selv om den nye ordlyden tilsynelatende innskrenker hva som er omfattet av unntaket, er det i forarbeidene lagt til grunn at bestemmelsen er «en videreføring av merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav a». [1] Skattedirektoratet kom derfor til at ordlyden «omsetning (…) av opphavsrett» også rommer tilfeller hvor det finner sted omsetning som skjer gjennom «utnyttelse av opphavsrett», selv om opphavsretten beholdes av kunstneren.

Dette vil være tilfellet hvor en kunstner utvikler et digitalt kunstverk og omsetter dette. I slike tilfeller ligger en «utnyttelse av opphavsrett» til grunn for omsetningen. Omsetningen er derfor ikke avgiftspliktig. Det forutsettes imidlertid at det digitale kunstverket i slike tilfeller oppfyller kravene til åndsverk.

_____________________________________________________

[1] Ot.prp. nr. 76 (2008-2009) s. 55

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....