Kryptovaluta og skatt

Kryptovaluta (bitcoin eller andre virtuelle valuta) anses skattemessig som et formuesobjekt og omfattes av de alminnelige reglene for inntekts- og formuesbeskatning. Det er ikke alltid like lett å forstå hvordan gevinst eller tap beregnes. Våre skatteadvokater har bred erfaring med å yte bistand til selskaper og personer på skattlegging av kryptoinvesteringer.
Bilde av abstarct krypto.jpg

Krypto kompetanse

Advokatene i Ræder Bings skattegruppe har bakgrunn fra både skatteetaten og det private og har bred kompetanse på ulike problemstillinger knyttet til skattlegging av kryptovaluta. Teamet jobber i tillegg med selskapsrettslige og regulatoriske spørsmål knyttet til krypto (utstedelse av tokens, konsesjonsforhold mv) og har også bistått investorer i ulike svindelsaker.

Vi hjelper deg med

 • Skattemessige konsekvenser av realisasjon, herunder hva er å anse som realisasjon
 • Gevinst og tapsberegning
 • Skattlegging av avkastning, herunder airdrops og stake rewards
 • Formuesbeskatning
 • Skattlegging av NFT-er
 • Særregler ved skattlegging av kunst og digital/virtuell kunst
 • Konsekvenser av personlig investering vs. aksjeinvestering
 • Rådgivning knyttet til utfylling av skattemeldingen
 • Rådgivning knyttet til retting av tidligere inngitte opplysninger til skattemyndighetene, herunder egenretting og frivillig
  retting/skatteamnesti
 • Tilleggsskatt
 • I tillegg bistår vi med «ordinære» problemstillinger knyttet til personbeskatning, næringsbeskatning og utenlandsbeskatning, i
  tillegg til selskapsrettslige problemstillinger
 • Bistand ved etablering av enkeltperson foretak og stiftelse av aksjeselskap eiendomstransaksjoner og skatt

Podkast 🎧

«Råd om rett – krypto og skatt» gir Tone Kaarbø og Kyrre W Kielland praktiske råd på aktuelle problemstillinger knyttet til skattlegging av kryptoinvesteringer - klar tale på 15 minutter!

Lytt til epiosdene her

articleCreated with Sketch.15. juni 2023

Nye regler for kryptoaktiva - MiCA

Bilde av kryptovaluta.jpg

Den nye EU-forordningen om regulering av kryptoaktiva, MiCA (Markets in Crypto-Assets), trer i kraft i EU-landene i ulike bolker over en periode fra 29. juni 2023 til 30. desember 2024. Også i Norge forventes det at reglene vil tre i kraft i løpet av 2024/2025. MiCA innebærer radikale endringer i kravene som stilles til ulike aktører i markedet for kryptoaktiva.

articleCreated with Sketch.30. mars 2023

Krypto i usikre tider – hva gjør du om kryptobørsen går konkurs?

ilde av kryptovaluta.jpg

Den senere tid har flere kryptobørser gått konkurs. Det er flere forhold en må foreta seg for å sikre sitt krav i boet. En kan få skattefradrag for tapet, når tapet anses endelig konstatert tapt.

articleCreated with Sketch.20. mars 2023

Skattedirektoratet gjør helomvending om mva på digitale kunstverk

Bilde av nft kjøp.jpg

Skattedirektoratet har nå gjort helomvending i en ny uttalelse av 13. februar i år - og slått fast at kunstneres salg av egne digitale kunstverk likevel er omfattet av merverdiavgiftsunntaket og dermed ikke avgiftspliktige.

articleCreated with Sketch.23. januar 2023

Beskatning av kryptovaluta

Bilde krypto og skattemelding.jpg

Det antas nå å være om lag like mange nordmenn som har investert i kryptovaluta, som i aksjer. Ettersom det ikke er særlige beskatningsregler for kryptovaluta, må de alminnelige reglene om formues- og inntektsskatt anvendes. Les hele artikkelen tidligere publisert i Skatterett her.

articleCreated with Sketch.29. juni 2022

Fradrag for tap på kryptoinvesteringer

Cryptovaluta skattemelding.jpg

Markedet for kryptoinvesteringer har vist seg å være volatilt. Mens mange investorer solgte med gode gevinster i 2021, har mange opplevd å tape på investeringene i 2022. Har du realisert kryptovaluta med tap, kan du kreve fradrag for tapet. Skattesatsen er 22 prosent.

articleCreated with Sketch.10. april 2022

Inntekt av krypto – retting av skattemeldinger

Bilde av man som ser på skjerm.jpg

Investeringer som tidligere er gjort i enten kryptovaluta eller NFT-er (Non-Fungible Tokens) utløser skatt. Skattemyndighetene forsterker sin innsats for å avdekke uoppgitte kryptoinntekter og det må påregnes kontroller i tiden som kommer. Det er mulig å rette opp tidligere gitte opplysninger i skattemeldingen eller gi nye opplysninger til skattemyndighetene. Ved retting kan en unngå tilleggsskatt.

articleCreated with Sketch.10. april 2022

Skattlegging av Non-fungible tokens

Bilde av NFT nonfungible token.jpg

Kryptovaluta har de fleste hørt om, men i den senere tid er det også blitt populært å investere i NFT-er (Non-fungible tokens). En form for NFT-er er digital kunst, også kalt kryptokunst. Hva er egentlig dette og hvordan skattlegges kryptokunst og andre NFT-er?

articleCreated with Sketch.11. mars 2022

Kryptovaluta og innlevering av skattemelding

Bilde krypto og skattemelding.jpg

Det nærmer seg frist for levering av skattemeldingen for 2021, og alt du eier må med i skattemeldingen – også kryptovaluta. Har du kjøpt, solgt, minet eller har verdiene dine plassert i virtuell valuta eller NFT-er må du rapportere det i skattemeldingen.

articleCreated with Sketch.11. mars 2022

Skattekonsekvenser ved cross chain bridging og wrapped tokens

Bilde cross chain.jpg

Investeringer i desentralisert finans åpner for nye og ukjente aktiviteter. Overføring av tokens på tvers av blokkjeder (cross chain bridging) og innpakning av tokens (wrapped tokens), medfører skattemessige konsekvenser. Vi redegjør nærmere for dette nedenfo

articleCreated with Sketch.19. januar 2022

Har du staket kryptovaluta eller mottatt airdrops?

Bilde av bitcoin crypto currency blockchain.jpg

Eier du kryptovaluta, tokens eller Non Fungible Tokens (NFT-er) kan du ha fått avkastning på investeringen din utover selve verdistigningen. Avkastningen kan for eksempel komme fra «yield farming», herunder fra «staking», eller kanskje du også har mottatt «airdrops». Slik avkastning er i så fall skattepliktig inntekt.

articleCreated with Sketch.14. januar 2022

Har du uoppgitte inntekter knyttet til kryptovaluta eller Non Fungible Tokens?

Bilde av kryptovaluta.jpg

Ikke alle har tenkt på at investeringer som tidligere er gjort i enten kryptovaluta eller NFT-er utløser skatt. Fortvil ikke, det er mulig å rette dette opp ved å endre tidligere gitte opplysninger eller ved å gi nye opplysninger til skattemyndighetene.

articleCreated with Sketch.26. oktober 2021

Skattlegging av kryptokunst (Non-Fungible Tokens)

Bilde av nft kjøp.jpg

Kryptovaluta har de fleste nå hørt om. Den senere tid er det også blitt aktuelt å investere i kryptokunst. Hva er egentlig kryptokunst? Og hvordan skal en forholde seg til skatt når en har investert i kryptokunst?

Raeder_pocast_crypto_1440x750_01.jpg
Podkast 🎧 Råd om rett - Krypto og skatt

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....