Kryptovaluta og skatt

Kryptovaluta (bitcoin eller andre virtuelle valuta) anses skattemessig som et formuesobjekt og omfattes av de alminnelige reglene for inntekts- og formuesbeskatning. Det er ikke alltid like lett å forstå hvordan gevinst eller tap beregnes. Våre skatteadvokater har bred erfaring med å yte bistand til selskaper og personer på skattlegging av kryptoinvesteringer.
Bilde av abstarct krypto.jpg

Krypto kompetanse

Advokatene i Ræder Bings skattegruppe har bakgrunn fra både skatteetaten og det private og har bred kompetanse på ulike problemstillinger knyttet til skattlegging av kryptovaluta. Teamet jobber i tillegg med selskapsrettslige og regulatoriske spørsmål knyttet til krypto (utstedelse av tokens, konsesjonsforhold mv) og har også bistått investorer i ulike svindelsaker.

Vi hjelper deg med

 • Skattemessige konsekvenser av realisasjon, herunder hva er å anse som realisasjon
 • Gevinst og tapsberegning
 • Skattlegging av avkastning, herunder airdrops og stake rewards
 • Formuesbeskatning
 • Skattlegging av NFT-er
 • Særregler ved skattlegging av kunst og digital/virtuell kunst
 • Konsekvenser av personlig investering vs. aksjeinvestering
 • Rådgivning knyttet til utfylling av skattemeldingen
 • Rådgivning knyttet til retting av tidligere inngitte opplysninger til skattemyndighetene, herunder egenretting og frivillig
  retting/skatteamnesti
 • Tilleggsskatt
 • I tillegg bistår vi med «ordinære» problemstillinger knyttet til personbeskatning, næringsbeskatning og utenlandsbeskatning, i
  tillegg til selskapsrettslige problemstillinger
 • Bistand ved etablering av enkeltperson foretak og stiftelse av aksjeselskap eiendomstransaksjoner og skatt

Podkast 🎧

«Råd om rett – krypto og skatt» gir Tone Kaarbø og Kyrre W Kielland praktiske råd på aktuelle problemstillinger knyttet til skattlegging av kryptoinvesteringer - klar tale på 15 minutter!

Lytt til epiosdene her

articleCreated with Sketch.26. mars 2024

Ny lov om kryptoeiendeler

Hender med kalkulator og krypto.jpg

Finansdepartementet har sendt på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet om gjennomføring i norsk rett av regler som tilsvarer EUs forordning om markeder for kryptoeiendeler (MiCA), samt forordning om informasjon som skal følge pengeoverføringer og overføringer av visse kryptoeiendeler (TFR II).

articleCreated with Sketch.7. desember 2023

Skattlegging av investeringer i kryptovaluta og non-fungible tokens

ilde av kryptovaluta.jpg

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessige konsekvenser ved investeringer i kryptovaluta og non-fungible tokens, herunder gevinstbeskatning og tapsfradrag ved realisasjon, skatt på avkastning og formuesbeskatning.

articleCreated with Sketch.15. juni 2023

Nye regler for kryptoaktiva - MiCA

Bilde av kryptovaluta.jpg

Den nye EU-forordningen om regulering av kryptoaktiva, MiCA (Markets in Crypto-Assets), trer i kraft i EU-landene i ulike bolker over en periode fra 29. juni 2023 til 30. desember 2024. Også i Norge forventes det at reglene vil tre i kraft i løpet av 2024/2025. MiCA innebærer radikale endringer i kravene som stilles til ulike aktører i markedet for kryptoaktiva.

Raeder_pocast_crypto_1440x750_01.jpg
Podkast 🎧 Råd om rett - Krypto og skatt

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....