Ny lov om kryptoeiendeler

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.26. mars 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet om gjennomføring i norsk rett av regler som tilsvarer EUs forordning om markeder for kryptoeiendeler (MiCA), samt forordning om informasjon som skal følge pengeoverføringer og overføringer av visse kryptoeiendeler (TFR II).

Hender med kalkulator og krypto.jpg

Innføringen av MiCA-forordningen innebærer at kryptomarkedet underlegges lignende krav som det tradisjonelle markedet for finansielle instrumenter og utstedelse av betalingsmidler. Forordningen gjelder for tilbydere av kryptotjenester og utstedere av kryptoaktiva. Den gir regler for utstedelse, offentlig tilbud og opptak til handel av kryptoeiendeler, ytelse av tjenester knyttet til kryptoeiendeler og om markedsmisbruk i kryptoeiendelsmarkedet. Departementet foreslår at MiCA-forordningen gjennomføres i en ny lov om kryptoeiendeler. For en nærmere beskrivelse av innholdet i MiCA-forordningen, se tidligere artikkel her.

TFR II skal bidra til å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. Leverandører av kryptoeiendelstjenester pålegges en plikt til å samle inn og tilgjengeliggjøre informasjon om avsender og mottaker av overføringer av kryptoaktiva, tilsvarende det som gjelder ved pengeoverføringer. TFR II foreslås gjennomført ved endringer i hvitvaskingsloven. Blant annet foreslås det at reglene som i dag kun gjelder for vekslings- og oppbevaringstjenester av virtuell valuta skal gjelde for alle tjenesteytere som omfattes av MiCA.

Høringsfristen er 1. juni 2024.

 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....