Husk! Nye krav til innhold i arbeidsavtaler fra 1. juli 2024

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.6. juni 2024

I løpet av 2024 har det kommet flere nye lovendringer innen arbeidsmiljøloven, bl.a. nye krav til innholdet i arbeidsavtaler og bruk av konsulenter. Her oppsummerer vi kort de viktigste kravene.

bilde av arbeidskontrakt.jpg

Lovendringene som ble vedtatt i desember 2023, trer nå i kraft fra 1. juli 2024. Endringene skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår, og innebærer bl.a. at listen over forhold som arbeidsgivere skal opplyse om i arbeidsavtalen utvides med en rekke nye punkter.

Arbeidsgiver må derfor sørge for at  ansettelsesavtaler- og maler er oppdatert for å møte de nye kravene innen fristen. For arbeidsforhold som allerede er inngått, må arbeidsavtalene også suppleres i tråd med de nye kravene dersom arbeidstaker ber om det.

Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen etter § 14-6 i Arbeidsmiljøloven, finner du her hos Arbeidstilsynet.

Her er noen forhold en arbeidsgiver må være særlig oppmerksom på:

  • Lovendringer om bruk av prøvetid i nye arbeidsforhold. For det første kommer det en ny begrensning knyttet til hvor lang prøvetid som kan avtales for midlertidig ansatte. For det andre kommer det en presiserende regel om adgangen til å avtale prøvetid når arbeidstaker får ny stilling i samme virksomhet som vedkommende jobbet i tidligere.

  • Fra 1. januar 2024 har lovgiver også tatt inn en presisering av arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven. Hensikten er å klargjøre grensedragningen mellom de som er arbeidstakere og de som er oppdragstakere/konsulenter.

    Ny regel sier at arbeidstakerstatus skal legges til grunn med mindre oppdragsgiver gjør det «overveiende sannsynlig» at det dreier seg om et oppdragsforhold. Siden en feil klassifisering av arbeidskraft kan medføre relativt store etterbetalingskrav (som evt. manglende lønnsutbetaling, overtidskompensasjon, feriepenger, pensjonsinnskudd og forsinkelsesrenter), - vil det være lurt å ta en gjennomgang av oppdragsavtaler / konsulentavtaler for å sjekke at innholdet og realiteten i avtalen er tydelig nok til å bli godkjent.

    Vil du vite mer om skillet mellom arbeidstaker og oppdragstaker, kan du høre denne episoden i vår podkast "Råd om rett": Skillet mellom arbeidstaker og oppdragstaker.Ta gjerne kontakt med vår Arbeidslivsgruppe i Ræder Bing, dersom dere ønsker en gjennomgang av arbeidsavtaler for å sikre at disse møter de nye kravene som trer i kraft fra 1.juli, – eventuelt bistand til å gjøre en fornyet vurdering av selskapets oppdragsavtaler / konsulentavtaler.

 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....