Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til "Råd om rett" - våre siste podkaster finner du her 🎧

 

 • Styreansvar i borettslag og eierseksjonssameier

  articleCreated with Sketch.9. oktober 2023

  Borgarting lagmannsrett avsa den 12. september 2023 dom i en sak som knyttet seg til krav om tilbakebetaling av ekstraordinære felleskostnader som påløp som følge av omfattende utbedringsarbeid.

 • Statsbudsjettet 2024

  articleCreated with Sketch.6. oktober 2023

  Støre-regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2024. Som varslet foreslås det innført en grunnrenteskatt for landbasert vindkraft. Den varslede monsterskatten utsettes, og det foreslås en mindre nedjustering av formuesskatten for næringseiendom. Utover dette er det mindre forslag til endringer, men en endring i beregningen av fusjons- og fisjonsfordring vil gjøre enkelte omorganiseringer enklere.

 • Kan et krav om etterinnmelding i en pensjonsordning foreldes?

  articleCreated with Sketch.5. oktober 2023

  Høyesterett avsa nylig en dom (HR-2023-1637-A) hvor det sentrale spørsmålet var hvorvidt et krav om etterinnmelding i en tjenestepensjonsordning kan foreldes.

 • Vi er endelig Ræder Bing!

  articleCreated with Sketch.1. oktober 2023

  1. oktober samles medarbeiderne i advokatfirmaene Ræder og Bing Hodneland i et felles selskap, Ræder Bing advokatfirma AS.

 • Frister for gjennomføring av fisjoner, fusjoner og kapitalnedsettelser

  articleCreated with Sketch.19. september 2023

  Mange ønsker å være sikret registrering av blant annet fusjon, fisjon og kapitalnedsettelser innen utgangen av 2023, slik at disposisjonen kan legges til grunn med virkning for 2023. Foretaksregisteret har fastsatt fristene for innsending av beslutnings- og gjennomføringsmeldinger for å være sikret registrering innen utgangen av 2023.

 • Enklere å bruke leverandører i USA

  articleCreated with Sketch.18. september 2023

  Nytt rammeverk mellom EU og USA forenkler personvernkrav som norske virksomheter må følge. Du må bare gjøre en TIA-vurdering – hva er det?

 • Småhusplanen: Boenhetsbegrep og kommunal kreativitet

  articleCreated with Sketch.11. september 2023

  Ny høringsperiode for endringer i Småhusplanen i Oslo er nylig avsluttet. Forslaget viderefører blant annet en egen definisjon av boenhet som kan få store konsekvenser for fremtidig utleie av deler av egen bolig.

 • Generasjonsskifte av aksjer med negativ inngangsverdi

  articleCreated with Sketch.6. september 2023

  Skattedirektoratet har nylig publisert to bindende forhåndsuttalelser som gjelder spørsmål om gaveoverføring av aksjer med negativ inngangsverdi fra forelder til barns holdingselskap, ville bli rammet av omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2.

 • Få orden på GDPR

  articleCreated with Sketch.5. september 2023

  Etter at GDPR har vært i kraft i flere år ser vi at mange virksomheter ikke har kommet skikkelig i gang med GDPR arbeidet. Det nye regelverket krever at virksomheter utarbeider nye rutiner og internkontroll dokumentasjon. Dette er helt nødvendig for å ivareta sikkerheten rundt personopplysninger, og sikre at rettighetene til kunder, ansatte, leverandører og andre blir ivaretatt. Ræder kan bistå deg med å komme i samsvar med regelverket.

 • Russland suspenderer deler av skatteavtalen

  articleCreated with Sketch.4. september 2023

  Russland har suspendert deler av skatteavtalen som følge av at Norge er definert som uvennlig land. Hvilken betydning får det?

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....