IT rett

Vi har lang og bred erfaring med å bistå nasjonale og internasjonale aktører innen IKT-bransjen, både på leverandør- og kundesiden.
Hender-med-mobil.jpg

Bransjen og produktene er i stadig utvikling, noe som reiser nye juridiske problemstillinger. Vi legger vekt på at advokatene skal ha god teknologiforståelse, følge bransjen tett og holde seg løpende oppdatert på nye juridiske problemstillinger som oppstår. Vi har også flere advokater med bakgrunn fra IKT-bransjen.

Daglig hjelper vi klienter med det de har behov for innen IT-rett og IT-avtaler. Vi har ekspertise innen immaterialrett og markedsføringsrett, personvern, e-handelsrett, ekomrett, angrerett, pengespill, regulering av Internett og regulering av cybersikkerhet.

Vi bistår med å lage standardavtaler som SSA og skreddersøm på norsk og engelsk av alt fra NDA til lisensavtaler og utviklingsavtaler.

Vi hjelper deg med

 • GDPR og informasjonssikkerhet som del av kontrakter
 • Outsourcing, multisourcing og skytjenesteavtaler (cloud services)
 • Utviklings- og implementeringsprosjekter som bl.a. inneholder IT-leveranser, f.eks. om en virksomhet vil ta i bruk kunstig intelligens (AI) for å få et konkurransefortrinn
 • Offentlige anskaffelser og anbudskonkurranser innen IKT-området
 • E-handel (betalingsløsninger, personvern og regulatoriske forhold)
 • Domenespørsmål
 • Personvernspørsmål
 • Rettighetsspørsmål, rettighetsregulering, rettighetskrenkelser, kartlegging og tvisteløsning
 • Regulatoriske spørsmål og krav til produkter og tjenester
 • Rådgivning, forhandlingsbistand og tvisteløsning i havarerte teknologiprosjekter
 • Kontraktsutarbeidelse og forhandlinger av IT-avtaler som blant annet:
  o Software-as-a-Service avtaler (Saas)
  o Platform-as-a-Service avtaler (PaaS)
  o Infrastructure-as-a-Service avtaler (IaaS)
  o Lisensavtaler for programvare, teknologi og tjenester
  o Driftsavtaler og SLA
  o Utviklingsavtaler og teknologioverføring
  o Konsulentavtaler
  o Service-, vedlikeholds- og supportavtaler
  o Tilpasning av bilag til standardavtaler som SSA fra DFØ, standardkontraktene til IKT- Norge eller PS-standardene fra Den Norske Dataforening

 • Forhandlinger og tvisteløsning for domstolene, voldgift og andre tvisteløsningsorganer

Team IT rett

Møt teamet på IT rett her

articleCreated with Sketch.29. april 2024

EU-parlamentet vedtok 13. mars 2024 en ny forordning om kunstig intelligens (KI), den såkalte AI Act. Hva innebærer den nye forordningen?

Hånd med AI og digitale symboler 1440x750.jpg

EU-parlamentet vedtok 13. mars 2024 en ny forordning om kunstig intelligens (KI), den såkalte AI Act. Hva innebærer den nye forordningen?

articleCreated with Sketch.29. april 2024

Hva er det viktigste i forslag til ny ekomlov?

Ny ekomlov.png

Regjeringen har foreslått ny lov om elektronisk kommunikasjon (ekomlov). Forslaget er ment å erstatte ekomloven fra 2003, og forslaget inneholder flere viktige nyheter for ekombransjen.

articleCreated with Sketch.27. november 2023

Hva kan leverandører lære av Nordlo-dommen?

Bilde av datasenter.jpg

I Nordlo-dommen var det spørsmål om avtalte ansvarsbegrensninger i en IT-kontrakt kom til anvendelse. Siden de fleste avtaler inneholder begrensninger i erstatningsansvar og forhold som er utenfor en parts kontroll, gjelder dommen spørsmål som har betydning for både kunder og leverandører når en leveranse går galt.

articleCreated with Sketch.28. oktober 2023

Bedrifter bruker ChatGPT – hvem eier resultatet?

robotic-hand-pressing-a-keyboard-on-a-laptop-3d-rendering.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=h-9sXcOZfi_GNnuZ9FLLB5ZYsvSbNcDBDhsumA9VkMI=.jpg

Halve Norge har testet dataverktøy med kunstig intelligens. Resultatene kan være imponerende bilder, artikler og musikk, men hvem eier disse?

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....