Magnus Ødegaard er partner i Ræder Bing.

Magnus Ødegaard er ekspert på IKT-rett, opphavsrett og annen immaterialrett, personvern inkludert GDPR, anskaffelsesrett og kontrakter, og jobber også med e-handelsrett og markedsføringsrett knyttet til hans bransjeekspertise. Magnus bistår norske og internasjonale virksomheter innen teknologi og media, med særlig fokus på IT Tech bransjen, e-sport og gaming og sikkerhet & compliance. Han bistår virksomhet som skal beskytte og inngå avtaler med kunder for kommersiell bruk av egne og andres produkter og tjenester særlig innen IT & Media bransjen, f.eks. avtaler om lisensiering, overdragelse eller bruk av skytjenester, domenenavn, apper eller databaser.

Utdanning

  • 1991 - 1999Cand. jur. med spesialisering innenfor opphavsrett og IKT-rett, Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet
  • 1999Opphavsrett, spesialfag, Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet
  • 1993Informasjonsrett, valgfag, Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet

Arbeidserfaring

  • 2023 -Partner, Ræder Bing Advokatfirma AS
  • 2007 - 2023Partner, Bing Hodneland advokatselskap DA
  • 2005 - 2007Leder for juridisk avdeling, Atea AS
  • 2000 - 2005Advokat, Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS
  • 1996 - 1997Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Institutt for Rettsinformatikk

Annet

2023 Trade mark star 2023, IP Stars rankings Norway

2023 Copyright star 2023, IP Stars rankings Norway

2022 Trade mark star 2022, IP Stars rankings Norway

2022 Copyright star 2022, IP Stars rankings Norway

2022 Privacy Law Award winner, IAE Group rankings Norway

2021 Trade mark star 2021, IP Stars rankings Norway

2021 Copyright star 2021, IP Stars rankings Norway

2018 Gyldendal Norsk Forlag, skrevet sammen med Jon Wessel-Aas hvor Ødegaard skrev om GDPR og ny personopplysningslov, Personvern – publisering og behandling av personopplysninger

2014 - Forfatter for Gyldendal Rettsdata, tatt over for Jon Bing som skrev opprinnelig lovkommentar, Lovkommentarer for Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser

2011 - 2018 Medlem av domeneklagenemda.no

2012 - 2014 Bok publisert internasjonalt i 2012, oppdatert i 2013 og 2014, av Law Business Research, medforfatter sammen med Jon Wessel-Aas og Olav Torvund, Artikkel «Norway» i boken “The Technology, Media and Telecommunications Review”

2012 Del av boken «The Handbook of European Intellectual Property Management» utgitt internasjonalt av Kogan Page, «Five Important Things to Keep in Mind When Entering into Royalty Agreements»

2002 - 2005 Redaktør, www.infomedia.no

2002 Cappelen, redaktør og medforfatter av boken om rettskilder innen IKT-rett, personvern, e-handelsrett og immaterialrett publisert av advokatfirmaet Wiersholm, Infomediarett

1999 Nordisk årbok i rättsinformatik 1998, "I IT-rätten i 1900-talets sista skälvande år", P. Blume, Editor 1999, Jure, Stockholm, Opphavsrett til datamaskinprogrammer - dommer og status

1997 Oslo, Statskonsult, skrevet sammen med Anders Mediaas Wagle, Opphavsrett på Internett

1997 Cappelen, med Anders Mediaas Wagle som medforfatter, Opphavsrett i en digital verden 

1996 Kompendium, UiO, med Anders Mediaas Wagle som medforfatter, Opphavsrettslig vern av datamaskinprogrammer

Forfatter av artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....