Retail / Varehandel

Ræder Bing Retail teamet er sammensatt av advokater med ekspertise fra ulike rettsområder som er aktuelle for aktører i varehandelen. Våre kunder er både større kjeder og mindre aktører i Norge og internasjonalt. Vår brede erfaring har gitt oss god bransjekunnskap og kommersiell forståelse for bransjen, og hjelper oss å håndtere de utfordringer som våre kunder møter i sine virksomheter.
abstract-blurred-background-of-department-store.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=fhCyIkR9LXf5fMji88EYuOFjP_0T2yLrYq1do2P26NQ=.jpg

Ræder Bing Retail bistår blant annet innenfor markedsrett, avtaleutforming og forhandlinger, logistikk, arbeidsrett, konkurranserett, eiendomsforhold og selskapsrettslige spørsmål.

Vi bistår jevnlig med tvistesaker i Forbrukertilsynet, Markedsrådet, NKU (Næringslivets Konkurranseutvalg, Patentstyret og Konkurransetilsynet.  

Vi kan bistå med:

 • Markedsføringsrett: Markedsføring overfor forbrukere, pris- og salgsmarkedsføring, lovlig reklame, bruk av sosiale media/influensere, illojale konkurransehandlinger og urimelig handelspraksis.
 • Forbrukerforhold: Angrerett, reklamasjoner, brukervilkår, salgsvilkår og forbrukerrettigheter
 • Produktregulatorisk: Produktansvar, utforming og merking av produkter
 • Kontrakter: Utarbeidelser og forhandling av avtaler. Distribusjons- og produksjonsavtaler, leie-, franchise- og leverandøravtaler, samarbeidsavtaler og generell kontraktsrett
 • Immaterielle rettigheter: Beskyttelse av egne rettigheter, varemerker, opphavsrett, design og beskyttelse av forretningshemmeligheter.
 • Selskapsrettslige forhold: Transaksjoner og finansiering
 • Konkurranserett: Markedsatferd, informasjonsutveksling, oppkjøp av og samarbeid med konkurrenter, valg av distribusjonsmodell, områdebeskyttelse, prising og prisalgoritmer.
 • Eiendom: Kjøp/salg eller leie/utleie av næringseiendom, herunder med budprosesser, due-diligence-undersøkelser, finansiering, avtaleforhandlinger og gjennomføring av oppgjør.
 • Arbeidsrett: Ansettelser/oppsigelser, styringsrett, forhandlinger, arbeidstidsbestemmelser, tariffavtaler og overenskomster
 • Skatt og avgift: Virksomhetsoverdragelser, fusjoner og fisjoner, merverdiavgift og toll, internasjonal skatt, skattekontroll og bokettersyn.
 • Transport og forsikring: Globale og nasjonale transport- og forsikringsaktiviteter, sikring av verdier, ansvarsforhold.
articleCreated with Sketch.5. januar 2024

Nytt år, nye lover: Lovendringer innen retail fra 1. januar 2024

iStock-871373462.jpg

Flere lover trådte i kraft fra og med 1. januar 2024. Vi oppsummerer de sentrale lovendringene for deg innen handel – enten som næringsdrivende eller forbruker.

articleCreated with Sketch.20. desember 2023

Rettskraftig dom om markedsføringslovens § 25 - vern mot produktetterligning

klubbe.jpg

Nylig avviste Høyesterett en anke over en dom avsagt av Borgarting lagmannsrett, der Brødrene Dahl ble dømt for ulovlig produktetterligning i strid med markedsføringslovens generalklausul i § 25 om god forretningsskikk.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....