Offentlige anskaffelser

Både leverandører til det offentlige og det offentlige selv må forholde seg til et omfattende og dels komplisert anbudsregelverk. Det å involvere advokat tidlig i en anskaffelsesprosess kan redusere behovet for ressurskrevende klageprosesser i etterkant.

Mange av våre kunder leverer tjenester til det offentlige, og vi har lang erfaring med å bistå i alle stadier av et slikt kundeforhold. Våre advokater hjelper både leverandører og oppdragsgiver i alle faser av anbudsprosessen, fra utforming av anbudsinnbydelser, avklaring av uklarheter til inngivelse av anbud og praktisk gjennomføring av kontraktsforhandlinger og evnt. klagesaker. Vi bistår også i tvister, både ved alminnelige rettssaker og midlertidige forføyninger.

Vi kan bistå med 

  • Bistand i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontrakt (oppdragsgiversiden)
  • Avklaring av uklarheter i konkurransegrunnlag før tilbudsinngivelse
  • Utarbeidelse av tilbud, særlig ifm ivaretakelse av formalkrav mv.
  • Bistand i forhandlinger
  • Klageprosesser (både til oppdragsgiver selv og til Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA)
  • Midlertidige forføyninger, erstatningssøksmål mv. for de ordinære domstoler
  • Kvalitetssikring og utarbeidelse av interne anskaffelsesrutiner mv.


Våre anskaffelsesrettslige har arbeidet med offentlige anskaffelser i en årrekke, og har bl.a. særlig erfaring fra IKT- og byggebransjen. Teamet har også omfattende kompetanse innenfor tilgrensende rettsområder som konkurranserett, kontraktsrett, erstatningsrett mv.
Møt teamet her

articleCreated with Sketch.9. februar 2023

Grønnere anskaffelser

bilde av hender som holder by og tre.jpg

I desember 2022 sendte Nærings- og fiskeridepartementet på høring et forslag om skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser. Bakgrunnen er regjeringens uttalte målsetting om å redusere de norske klimagass- utslippene med 55 prosent i 2030, sammenliknet med verdiene målt i 1990. En mer strategisk bruk av offentlige anskaffelser skal bidra til å nå dette målet.

articleCreated with Sketch.30. desember 2021

Praktiske tips ved deltagelse i offentlige anbud

Illustrasjon av håndtrykk og kontrakt.jpg

Det offentlige er underlagt et omfattende regelverk som regulerer innkjøpsprosesser. Regelverket stiller også store krav til de som ønsker å delta i offentlige anbudskonkurranser. Denne artikkelen gir noen helt konkrete råd inn i arbeidet med å inngi tilbud på offentlige kontrakter. Kanskje blir det din virksomhet som går av med seieren neste gang

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....