Nye EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.25. mars 2024

Nye og oppdaterte terskelverdier for gjennomføring av offentlige anskaffelser trådte i kraft 14. mars 2024. EØS-terskelverdiene justeres annethvert år av Europakommisjonen, og har dermed vært uendret siden 2022. Nye terskelverdier gjelder for 2024-2026.

bilde_av_euflagg_750.jpg

Nye EØS-terskelverdier for anskaffelsesforskriften

Endringene om nye terskelverdier fra 14. mars 2024 fremgår av anskaffelsesforskriften.

EØS-terskelverdiene for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter øker fra 1,4 millioner kroner til 1,49 millioner kroner ekskl. mva. Det vil si en økning på 90.000 kroner på 2 år.

EØS-terskelverdiene for andre oppdragsgiveres (f.eks. kommuner og fylkeskommuner) vare- og tjenestekontrakter øker fra 2,2 millioner kroner til 2,3 millioner kroner ekskl. mva. Det vil si en økning på 100.000 kroner på 2 år.

EØS-terskelverdiene for bygge- og anleggskontrakter øker fra 56 millioner kroner til 57,9 millioner kroner ekskl. mva. Det vil si en økning på 1,9 millioner kroner.

Kontrakter om særlige tjenester og konkurranser om helse- og sosialtjenester forblir uendret på 7,8 millioner kroner. Den nasjonale terskelverdien på 1,3 millioner kroner forblir også uendret, hvilket betyr at grensen for kunngjøringsplikten etter forskriftens del II ikke heves.

Nye EØS-terskelverdier for forsyningsforskriften

EØS-terskelverdiene i forsyningsforskriften for vare- og tjenestekontrakter øker fra 4,5 millioner kroner til 4,6 millioner kroner ekskl. mva. Det vil si en økning på 100.000 kroner på 2 år.

EØS-terskelverdiene i forsyningsforskriften for bygge- og anleggskontrakter øker fra 56 millioner kroner til 57,8 millioner kroner ekskl. mva. Det vil si en økning på 1,8 millioner kroner.

Det er uklart hvorfor Nærings- og fiskeridepartementet har valgt å sette beløpet 100.000 kroner lavere enn for anskaffelsesforskriften, da disse terskelverdiene har vært likelydende siden ny lov og forskrift kom i 2016.

EØS-terskelverdiene i forsyningsforskriften for kontrakter om særlige tjenester og helse- og sosialtjenester øker fra 10 millioner til 10,4 millioner kroner ekskl. mva.

Hva menes med terskelverdier?

En oppdragsgiver som er underlagt anskaffelsesregelverket, må alltid beregne anskaffelsens anslåtte verdi for å finne ut hvilken del av forskriften som gjelder for den aktuelle anskaffelsen. Verdien oppdragsgiver kommer frem til bestemmer om anskaffelsen kan gjennomføres uten konkurranse, gjennom forenklet konkurranse eller om den må kunngjøres.

En anskaffelse kan enten kunngjøres nasjonalt eller innen EU/EØS.

  • Dersom anskaffelsen kun må kunngjøres nasjonalt, finner leverandører relevante anskaffelser gjennom en database for offentlige anskaffelser som heter «Doffin».
  • Anskaffelser som overskrider EØS-terskelverdi, skal også kunngjøres innen EU/EØS gjennom «TED-databasen» (Tenders Electronic Daily). Anskaffelser som kunngjøres i TED-databasen gjør det mulig for leverandører i hele EU/EØS å levere tilbud i offentlige anskaffelser.

Hvordan vet jeg hvilken del av anskaffelsesforskriften som gjelder for den aktuelle anskaffelsen?

Alle anskaffelser under 100.000 kroner ekskl. mva., fritar oppdragsgiver fra å følge anskaffelsesregelverket.

For alle anskaffelser mellom 100.000 kroner ekskl. mva. og 1,3 millioner kroner ekskl. mva., gjelder anskaffelsesforskriftens del I og lov om offentlige anskaffelser. Her er det viktig at oppdragsgiver sørger for en viss konkurranse, selv om oppdragsgiver ikke er underlagt de strengere anskaffelsesprosedyrene.

Anskaffelser mellom 1,3 millioner kroner og 1,49 millioner kroner ekskl. mva. er underlagt anskaffelsesforskriften del I, del II og anskaffelsesloven. Anskaffelser over 1,49 millioner kroner ekskl. mva. må følge anskaffelsesforskriften del I, del III og anskaffelsesloven. Dette gjelder for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter.

Anskaffelser mellom 1,3 millioner kroner og 2,3 millioner kroner ekskl. mva. er underlagt anskaffelsesforskriften del I, del II og anskaffelsesloven. Anskaffelser over 2,3 millioner kroner ekskl. mva. må følge anskaffelsesforskriften del I, del III og anskaffelsesloven. Dette gjelder for andre oppdragsgivere, som blant annet fylkeskommuner og kommuner.

Bygge- og anleggsanskaffelser mellom 1,3 millioner og 57,9 millioner kroner ekskl. mva. er underlagt anskaffelsesforskriften del I, del II og anskaffelsesloven. Anskaffelser over 57,9 millioner kroner ekskl. mva. må følge anskaffelsesforskriften del I, del III og anskaffelsesloven. Dette gjelder for alle oppdragsgivere.

Merk at dette bare er en forenklet oversikt dersom en oppdragsgiver er underlagt anskaffelsesforskriften, og at det finnes en rekke unntak som kan ha betydning for hvilken del av anskaffelsesregelverket som gjelder.

Har det skjedd andre spennende endringer innen anskaffelsesområdet?

Anskaffelsesforskriften ble endret fra 1. januar 2024 med nye krav til kontraktsvilkår om betaling av lønn mv. via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling.

Fra samme dato ble anskaffelsesforskriften endret med skjerpede krav til klima- og miljø. Oppdragsgiver må som hovedregel vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 %. Dersom oppdragsgiver begrunner i anskaffelsesdokumentene at anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig, kan oppdragsgiver slippe dette. DFØ har publisert en veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser samt en klima- og miljørisikoliste som identifiserer sentrale klima -og miljøhensyn for ulike innkjøpskategorier.

Det vil snart komme større endringer. I løpet av mai ventes delutredning 2 av ny anskaffelseslov å komme, se tidligere artikkel hvor vi kommenterer det første forslaget til ny anskaffelseslov: Ny anskaffelseslov kommer – men blir det enklere og bedre? (raederbing.no).

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....