Sikkerhetsrådgivning

Virksomheter og investorer må i økende grad hensynta geopolitisk risiko i sin virksomhet, herunder både nasjonale og allierte sikkerhetsinteresser. Næringslivet trenger kunnskap om geopolitikk, trusselbildet og hvordan deres kommersielle aktivitet kan få sikkerhetsmessige implikasjoner. Våre advokater har solid kompetanse innen sikkerhetsrådgivning og gir strategiske og praktiske råd i skjæringspunktet mellom jus, økonomi og geopolitikk.
Bilde av by med sikkerhetsmønster.jpg

Sikkerhetsloven

Mens den geopolitiske spenningen intensiveres, må virksomheter og investorer navigere i et risikolandskap som per i dag ikke er fullt ut regulert. Sikkerhetsloven som ble innført i januar 2019 regulerer kjerneområder og har til hensikt å forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet. Loven gjelder for virksomheter som er direkte underlagt loven, men har også betydning for leverandører og underleverandører knyttet til eksempelvis sikkerhetsgraderte anskaffelser. Gitt den geopolitiske utviklingen, vil imidlertid mange av prinsippene i sikkerhetsloven også ha relevans for andre virksomheter, fordi den bygger på geopolitiske verdi- og risikovurderinger.

Våre advokater har solid kompetanse innen alle områder av sikkerhetsloven, og kjenner til hvilke krav og forventninger som stilles til næringslivets aktører. Vi kan gi deg og din virksomhet gode strategiske og praktiske råd i skjæringspunktet mellom jus og sikkerhet.
 

Investeringskontrollregelverk

I lys av den sikkerhetspolitiske utviklingen, har nasjonal sikkerhet fått stor betydning også for investeringer. Det er både internasjonalt og nasjonalt vedtatt en rekke nye screeningbestemmelser som skal påse at det ikke gjennomføres oppkjøp, fusjoner eller andre finansielle transaksjoner som kan true nasjonale sikkerhetsinteresser. Vårt team har spisskompetanse innen slikt regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå, og bistår norske og utenlandske klienter i alle aspekter knyttet til investeringsplanleggingen og gjennomføringen, slik at transaksjonen er i overensstemmelse med regelverket.

Teamet kan bistå med:

  • Å gi strategiske råd til styrer og ledelse innen geopolitisk risikostyring
  • Rådgivning om sikkerhetslovens krav
  • Bistå investorer og selskaper som omfattes av sikkerhetslovens bestemmelser om eierskapskontroll (investeringskontroll)
  • Rådgivning knyttet til kartlegging av virksomheters sårbarheter
  • Kartlegging og håndtering av risiko knyttet til leverandører og underleverandører

 

Ta kontakt vedrørende bistand i forbindelse med sikkerhetsloven eller annen sikkerhetsrådgivning.

Møt teamet her

Podkast om Sikkerhetsloven

Råd om rett Krisen i ukraina.jpg

I denne spesial episoden av podkasten Råd om Rett snakker partner i Ræder Jøran Kallmyr om krisen i Ukraina og hva den betyr for deg som er næringsdrivende. Han diskuterer risikobildet for næringslivet med oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, hovedlærer ved Forsvarets høgskole.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....