Musikkselskaper brøt loven ved å hindre rabatter på nett – brukte avansert software for å overvåke forhandlernes priser.

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.12. mai 2020

Det å fastsette bindende videresalgspriser – eller minimumspriser – for sine forhandlere/videreselgere er normalt å anse som et grovt brudd på konkurranselovgivningen. Samtidig kan det være fristende for en produsent/importør å prøve å holde prisnivået oppe, for dermed å sikre høyere fortjeneste i hele verdikjeden. En leverandør kan oppnå dette uten uttrykkelig å benytte bindende videresalgspriser, dersom den på andre måter kan straffe forhandlere som priser offensivt. To nye saker fra England illustrerer hvordan teknologisk utvikling gjør det stadig lettere for leverandører å avdekke (og ev. straffe) slik offensiv prispolitikk.

Bilde av instrumenter.jpg

Tidligere i år og i fjor ble keyboardleverandør Casio og gitarprodusent Fender ilagt gebyrer på henholdsvis 3,7 og 4,5 millioner pund for å ha begrenset bruken av rabatter ved videresalg over nett. Nå har Britiske konkurransemyndigheter (CMA) foreløpig funnet at ytterligere to musikkinstrumentleverandører brøt konkurransereglene ved å hindre nettrabatter hos forhandlere. Dette gjelder Roland og Korg, to leverandører av elektroniske trommesett, hi-tech musikkutstyr og synthesizere til forhandlere i Storbritannia.

Resale price maintenance

Selskapene skal ha begrenset priskonkurranse på nett, ved å praktisere minimumspriser for videresalg av de aktuelle produktene. Det er dette som i konkurranseretten kalles «resale price maintenance» eller RPM, og som er ulovlig i de fleste jurisdiksjoner, inkludert Norge. Grunnen er at RPM begrenser mulighetene for å konkurrere på pris ved videresalg. Dette fører i sin tur til høyere priser for sluttbrukerne, som i dette tilfellet var profesjonelle musikere og forbrukere.

Det har lenge vært kjent at den teknologiske utviklingen gjør det enklere for konkurrenter å overvåke hverandres priser for deretter å tilpasse egen markedsatferd. Dette kan føre til lavere konkurransetrykk og derfor være til skade for forbrukerne (men normalt ikke ulovlig).

All-seeing software

Den siste tidens saker mot musikkinstrumentleverandører i UK illustrerer også at såkalt «all-seeing software» kan benyttes til å overvåke priser ved videresalg av egne produkter (og altså ikke konkurrentenes priser). Både Roland og Korg benyttet seg av slike overvåkningstjenester. Dette gjør dem i stand til å oppdage lavere og rabatterte videresalgspriser, for deretter å utøve press mot nettsalgaktøren for å øke prisen. Detaljistene kjenner også til dette, og frykten for å bli oppdaget og «straffet» kan dermed hindre bruken av slike rabatter i utgangspunktet. Eksempler på slik press fra en leverandør kan være manglende/forsinkede leveranser, feilleveranser, dårlig service, tilbakeholdelse av markedsstøtte, eller det kan komme til uttrykk i forhandlinger. Muligheten for å utøve press er større jo større markedsmakt en leverandør har.

CMAs funn i sakene mot Roland og Korg er foreløpige, og det blir ikke fattet en endelig avgjørelse før partene har fått anledning til å uttale seg. Sakene viser imidlertid noen av de utfordringene konkurranseretten står overfor i et moderne samfunn, og det er ikke usannsynlig at vi vil se flere liknende saker i tiden som kommer, også i Norge.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....