Hva skjer med dine kontrakter - post Brexit?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.10. januar 2018

En rekke norske bedrifter har kunder eller leverandører i Storbritannia. Ræder anbefaler alle sine kunder å gjennomgå langsiktige kontrakter med britiske selskap.

bilde_av_flaggweb.jpg

Hvordan Brexit i praksis vil gjennomføres – og hvilke følger det vil få er foreløpig beheftet med stor usikkerhet. Er man eksponert mot Storbritannia er det derfor på tide å forberede seg - og sikre seg mot et «worst case» scenario. Ræder anbefaler alle sine kunder å gjennomgå langsiktige kontrakter med britiske selskap. I nye kontrakter bør det vurderes inntatt spesifikke bestemmelser som ivaretar den risiko som ligger i Brexit.

Eksisterende kontrakt som løper utover «utgangsdagen» (30. mars 2019 per januar 2018) bør kontrolleres. Uaktet av om det er mulig å reforhandle bør man ha en bevissthet rundt den risiko (men også muligheter…) som kan oppstå. Det er flere metoder for å ivarta dette. I flere kontrakter har vi opplevd at partene tar inn bestemmelser som gir et mer forutsigbart grunnlag for å kunne håndtere Brexit-virkninger gjennom reforhandling eller justering av kontraktens prisingsmekanismer.

Sentrale spørsmål man må tenke igjennom ved en slik gjennomgang er; forventer du økte kostnader eller forsinkelser? Kan det være problemer med å oppfylle dagens avtalevilkår som følge av Brexit? Har du tenkt på om prissetting påvirkes? Kan det være nødvendig å vurdere muligheten til å avslutte eller endre kontrakten ut over det som i dag er tilfelle? Hvem vil bære risiko for de endringer Brexit vil medføre? Bør vansker med å oppfylle som følge av Brexit kvalifisere som «vanlig mislighold» med de konsekvenser det vil gi? Og hvordan vil Brexit påvirke din kontraktspartner?

Når man gjør slike vurderinger må man også se hen til kontraktens bestemmelser om valg av lov og domsmyndighet. Er kontrakten underlagt britisk rett /britiske domstoler må man huske at disse har en høy terskel for å gripe inn om forholden utvikler seg på tvers av det partene har forutsett. Det sitter langt inne å fravike kontraktens ordlyd. Britiske domstoler vil neppe revidere avtaler eller komme til hjelp dersom man bommer på hvordan forholdene post-Brexit vil utvikle seg.

Sjekk derfor ordlyden i dine kontrakter nøye. Har den bestemmelser som i tilstrekkelig grad ivaretar den usikkerhet Brexit vil medføre ? Og ta sjekken nå, for tiden går fort til 2019.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....