De vanligste styretabbene

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.1. februar 2018

Stadig flere får erfare at det å si ja til å påta seg et styreverv kan koste dyrt, dersom noe ikke går som det skal.

bilde_av_siluetter_rundt_et_bord_750.jpg

Antallet styreansvarssaker har blitt vesentlig flere, sier Erling Opdal, advokat og partner i Advokatfirmaet Ræder. Han har jobbet med bedrifter i krise siden 1986, og har håndtert mer enn 1.500 konkursbo.

 

Her er Opdals 10 enkle råd for å unngå de vanligste styretabbene:

  1. Ikke driv virksomheten lenge etter at man burde ha gitt opp! Ikke vent med å melde oppbud når egenkapitalen er tapt. Da kan man bli holdt ansvarlig for å drive selskapet på kreditors regning.
  2. Riktige verdivurderinger er viktig! Forskjellen på en forsiktig og en optimistisk verdivurdering av en balansepost kan avgjøre om et selskap faktisk er insolvent eller ikke på et bestemt tidspunkt.
  3. Ikke velg bort revisor! Såfremt man ikke har solid økonomisk kompetanse i virksomheten. Mindre selskap har nå mulighet til å velge bort dette, men både kompetansen og en påpekning fra en revisor kan nettopp være det bedriften trenger for å unngå insolvens.
  4. Ha tid og fokus! Påtar man seg styrevervet må man ha tid og fokus på oppgaven, og gjøre seg kjent med detaljer rundt selskapets økonomi. Videre bør man holde seg oppdatert på relevant informasjon, samt få en oversikt over bransjen selskapet opererer i.
  5. Vær spesielt forsiktig med å gå inn i styret til bedrifter eid av venner og familie. Dette kan fort bli vanskelig, og det finnes dessverre mange historier hvor dette har endt med uvennskap.
  6. Det er påvist at bedrifter med kvinner i styret sjeldnere går konkurs. Dette kan muligens skyldes at kvinner jevnt over er mer forsiktige i forhold til risiko enn menn.
  7. Godt samarbeid med resten av styret og administrasjonen er viktig. Hvis samarbeidet likevel ikke går som planlagt, må man ta affære.
  8. Før protokoll! Det er svært viktig at man fører protokoll, slik at det kan dokumenteres hvorfor man tok den beslutningen man tok. En tvist kommer ofte ikke opp før flere år senere.
  9. Alle bør vurdere sine styreverv løpende. Husk at man alltids har anledning til å trekke seg!
  10. Vurder styreforsikring, men sett deg grundig inn i forsikringsvilkårene først!

 

Les gjerne hele intervjuet med Erling Opdal publisert i Finansavisen, 2.1.2017, vedr. økt risiko for erstatningskrav ovenfor styremedlemmer ihht Aksjelovens § 17-1

Ønsker du en mer grundig innføring i styreansvar? Les Erling Opdals kapittel i boken «Styrearbeid på 1-2-3 – en grunninnføring i styrearbeid» i vedlagte pdf.

Kontaktpersoner

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....