Regjeringen vil forby tilleggsfordeler som bonuspoeng og forsikring ved bruk av kredittkort

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.29. juni 2022

Forslag om forbud mot populære tilleggsfordeler ved kredittopptak er nå sendt på høring.

cash-back-rewards-point-concept-picture-id1288844394.jpg

Vanlige tilleggsfordeler som gis ved kredittkortbruk i dag er bonuspoeng, rabatter, forsikring og cashback.

Regjeringen vil nå forby dette, med mindre de samme fordelene også gis til kunder som handler med debetkort eller betaler kontant.

I følge Finanstilsynet  er det «uheldig hvis bonusprogrammene virker som et incitament til å betale med kredittkort framfor debetfunksjoner fordi kreditten kan gjøre mange forbrukere sårbare.» Finanstilsynet mener også at inkluderte forsikringer «i stor grad må antas å finansieres av kunder som har rentebærende gjeld hos kredittyterne. Det er uheldig at "gratis" reiseforsikring finansieres av de som av forskjellige grunner ikke betaler kreditten før det påløper rente».

Det foreslåtte forbudet vil i tillegg til kredittkort, også ramme opptak av ny gjeld på annen måte som ved nytt lån eller låne opp eksisterende kredittramme.

Forbudet vil hvis det blir vedtatt være grenseoverskridende ved at utenlandske nettbutikker eller utenlandske tilbydere av kredittkort som retter markedsføring og tilbud mot norske kunder, vil være omfattet. I denne sammenheng mener Finansdepartementet at forbudet er en lovlig restriksjon etter EØS-retten fordi begrunnelsen er at «forbrukere skal kunne ta mer veloverveide valg» og at formålet også er å  «redusere gjeldsopptak blant sårbare forbrukere».

Forslaget er uten tvil forstyrrende for bonusprogrammer og kredittkorttilbydere.  Vi tror også at mange av de forbrukere Finanstilsynet mener må beskyttes bedre, ikke vil sette særlig pris på at fordeler de har i dag, nå kan forsvinne.

Ved at saken sendes på høring vil enhver ha mulighet til å kunne påvirke sakens utfall.

Vi legger ellers til at Norge for kredittmarkedsføring også tidligere har lagt seg på en strengere linje enn EU-retten. Norge har fra før av strengere krav til kredittmarkedsføring enn andre land ved ustrakt krav om bruk av regneeksempler hvis mulighet for kredittopptak inngår i en mer generell markedsføringskampanje.

Kontakt oss ved ønske om mer informasjon eller for innspill til argumenter i høringsrunden.

Mer informasjon om forslaget her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-tilleggsfordeler-ved-kredittopptak/id2919638/?expand=horingsnotater  og  høringsfristen er satt til 1 November 2022.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....