Lov om bærekraftig finans trer i kraft 1. januar 2023

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.2. januar 2023

Statsråd besluttet den 20. desember at lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon vil tre i kraft fra og med 1. januar 2023. Selskaper som omfattes av de nye rapporteringsforpliktelsene må derfor sette seg inn i hva som vil forventes fremover i forbindelse med avlevering av virksomhetens årsregnskap.

Bilde av bygg under utvikling .jpg

Tidligere i høst skrev vi flere artikler om EUs taksonomi og ny Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon.

Kravene i loven om å gi informasjon som beskrevet i taksonomiforordningen artikkel 8, skal først gjelde for årsrapporter som inneholder årsregnskap med balansedag 31. desember 2023. Det vil si at selskaper som omfattes av loven har det neste året på å kartlegge hvilke opplysninger som må inntas i årsregnskapet.

Finansdepartementet har imidlertid oppfordret norske foretak som omfattes av rapporteringsforpliktelsen å inkludere denne informasjonen i sine årsrapporter for regnskapsåret 2022 på frivillig basis. For selskaper som ønsker å gjøre dette vil man da ha et halvt år på å sette seg inn i og forstå hvilke opplysninger som skal inntas i årsregnskapet.

Trenger du hjelp til å forstå regelverket rundt EU Taksonomi?  

Advokatfirmaet Ræder har lang fartstid med å hjelpe norske og utenlandske virksomheter med å forholde seg til regulatorisk regelverk og utarbeide gode compliance-rutiner og rapporteringssystemer.

Ta kontakt med oss allerede nå, så hjelper vi deg med å forstå innholdet i EUs taksonomiregelverk og forberede virksomheten på de reglene som trer i kraft på nyåret.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....