Kommuneplanen i Oslo revideres – Oslo frem mot 2040

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.1. september 2023

Kommuneplanens arealdel er en langsiktig plan for hvordan eiendomsareal i en kommune skal utvikles. Planen er juridisk bindende for nye tiltak og ny arealbruk, og skal legges til grunn for videre arbeid med reguleringsplaner.

Bilder av byggninger Trondheim.jpg

Det følger av plan- og bygningsloven at kommunene minst en gang i hver valgperiode skal vurdere om det er behov for å revidere kommuneplanen. Avgjørelse om det er behov for revidering skal skje gjennom en planstrategi som må vedtas senest ett år etter at et nytt kommunestyre eller bystyre er konstituert.  

En rekke kommuner har nylig reviderte kommuneplaner, eller er i gang med arbeidet. Oslo bestemte i sin planstrategi at kommuneplanens arealdel skal revideres. Et forslag til revidert plan er nå lagt ut på høring.

Kommuneplanen er juridisk bindende for hele byen, og den nye planen kan derfor få stor betydning for fremtidig eiendomsutvikling i Oslo. Planforslaget viderefører satsingen på knutepunktutvikling og utvikling av stasjonsområder langs banenettet. Utviklingsområder som ligger inne i gammel plan, er i hovedsak foreslått videreført. Noen viktige endringer er:

  • Karihaugen, Ulsrud og Røa øst, Nydalen øst, Lysaker og Montebello er tatt inn som nye utviklingsområder.
  • Utviklingsområdet ved Vækerø foreslås vesentlig endret.
  • Det foreslås nye utviklingsområder i forbindelse med Forskningsparken, Radiumhospitalet og Rikshospitalet.
  • Nedre Grefsen er tatt ut som utviklingsområde.
  • Bånkallia og Hauketo øst lagt inn som grønnstruktur.

Ifølge Oslo kommune anslår befolkningsprognosene at Oslo vil ha omtrent 781 470 innbyggere i 2040 og dermed en vekst på omtrent 50 000 nye husholdninger sammenlignet med i dag. Planforslaget har et boligpotensial på inntil 120 000 nye boliger.

Oslo kommune legger opp til at det skal gjennomføres flere informasjonsmøter hvor kommuneplanforslaget vil bli presentert og diskutert.

Frist for innsending av høringsinnspill til planforslaget er satt til 22. desember 2023.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....