Eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett har alltid vært en særegen blanding av jus og politikk. Ræder Bing var første advokatfirma i Norge til å ta konsekvensen av dette og kombinere jus med politisk strategi i eiendomsutvikling.
Tomtefeste_4.jpg

Vårt eiendomsteam har solid erfaring med å bistå offentlige og private aktører med arealplanlegging og byggesaker. Flere av våre advokater har årelang bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, samt lokal og riksdekkende politikk. Dette gir oss fageksperter med et godt trent øye for detaljer i alle faser ved eiendomsutvikling - både praktisk og rent kommersielt.

Våre advokater jobber som rådgivere i flere av de største eiendomsutviklings-områdene i og utenfor Oslo, samt øvrige deler av landet. Vi har betydelig kunnskap om planhierarkiet og plan- og byggesaksprosesser opp mot politisk ledelse og administrasjon. Teamet yter bistand i eiendomsprosjekter fra idéfase gjennom hele prosessen til klargjøring og tilrettelegging for salg/ferdigstillelse av prosjekt.

Vi kjenner hele verdikjeden og våre advokater arbeider tverrfaglig og samarbeider løpende med arkitekter og ingeniører samt har et bredt nettverk innenfor disse fagområder. Arbeidet inkluderer mulighetsstudier, opsjonsavtaler, prosjektutvikling og bistand gjennom reguleringsprosesser, spørsmål knyttet til rekkefølgekrav, refusjon og forhandling om utbyggingsavtaler, deling og seksjonering, herunder infrastruktur og organisering av anleggseiendommer mv.

Våre kunder er gjerne offentlige myndigheter, byggherrer, entreprenører, eiendomsutviklere og privatpersoner. Vi gir våre oppdragsgivere strategiske råd i møte med offentlige etater og på eiendomsrettslige forhold.

Flere av våre advokater underviser også innenfor plan- og bygningsrettslige temaer og eiendomsutvikling generelt.

 

Vi kan hjelpe med

 • Byggesøknad
 • Adkomst (bl.a. sikring av adkomst, Vegloven, innpåkjøp)
 • Deling av eiendom
 • Dispensasjon(bl.a fra teknisk forskrift, fra planregulering)
 • Tomtefeste
 • LNF-område og restriksjoner rundt dette
 • Jordskifte
 • Forurenset grunn
 • Ansvarsrett
 • Servitutter
 • Opparbeidelse av infrastruktur
 • Ekspropriasjon
 • Eierseksjonsloven
 • Sameie
 • Utbyggingsavtaler


Møt teamet her

articleCreated with Sketch.27. november 2023

Grunnboken og matrikkelen stenger i desember!

Oslo gater.jpg

114 kommuner skal få nytt kommunenummer fra 1. januar 2024. For å redusere risiko og sikre kvaliteten på gjennomføringen av alle dataendringene, stenger Kartverket matrikkelen og grunnboken for brukerne mot nyttår 2023/2024.

articleCreated with Sketch.18. november 2023

Omkamp om «monster-mastene» i Oslo og Bærum

high-voltage-sky-background.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=V-KZIJcaheM4Ut95xuEF8Gp5O1GdT76fVdB71egbUCc=.jpg

Utfallet av denne saken vil få betydning for flere kommende statlige infrastruktur-prosjekter, og kan få meget stor betydning for berørte grunneieres erstatningsrettslige vern.

Avslag på rammetillatelse

bilde_av_rådhuset_750.jpg

Dersom kommunen har gitt avslag på en rammetillatelse, må kommunen ha et klart hjemmelsgrunnlag for å avslå rammetillatelsen.

Hva er en utbyggingsavtale?

jernbane_750.jpg

En utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og utbyggeren om bygging av f.eks. infrastruktur.

Reguleringsplan

bilde_av_sakspapirer_750.jpg

Mange spør seg, hva er en reguleringsplan, når trenger jeg den og hvilke virkninger har den?

Kan jeg bygge tilbygg uten å søke?

bilde_av_sakspapir_briller_750.jpg

Hvilke tiltak er søknadspliktig? Alle byggetiltak er i utgangspunktet søknadspliktige. Men det finnes en rekke unntak.

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....