Eiendom

Ræder Bing har gjennom mange tiår bygget opp et sterkt fagmiljø som har spesialisert seg på næringseiendom, transaksjoner, entreprise, eiendomsutvikling og plan- og bygningsrett. I tillegg har vi egne bransjeteam med ekspertise på tomtefeste og boligrett.
barcode_650.jpg

Vi har et av Norges største team med mange års erfaring innen fast eiendom og tilknyttede rettsområder. Eiere, forvaltere og meglere av næringseiendommer, samt utbyggere og eiendomsinvestorer søker bistand fra Ræder Bing. Ikke bare fordi vi kjenner jussen og de politiske og administrative prosessene, men også fordi vi finner de kommersielt og praktisk gode løsningene. 

Boligrett

Ræder Bing har et av landets mest erfarne fagmiljøer innen boligrett. I tillegg til å rådgi klienter innenfor rettsområder som overlapper med boligretten – slik som eiendomsutvikling, entreprise og næringseiendom – bistår vi forretningsførere og styrer i spørsmål relatert til drift, vedlikehold og videreutvikling av borettslag, eierseksjonssameier og boligaksjeselskap.

Eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett

Våre advokater har inngående forståelse og kunnskap om de offentlige prosessene i utbyggingsprosjekter. Våre advokater på eiendomsutvikling har lang juridisk og politisk erfaring. Vi gir utbygger strategiske og juridiske råd i møte med offentlige etater og eiendomsrettslige forhold.

Entreprise

De siste årene har vårt advokatkontor vært involvert i flere av de største entrepriseprosjektene i Norge. Våre advokater har en omfattende kompetanse, og bidrar i alle stadier av prosjektene, - fra kontraktsutforming til kontrakts-gjennomføring og sluttoppgjør. Vi bistår også med håndtering av tvister som oppstår underveis i prosjekter eller etter kontraktens avslutning, herunder mekling og tvisteløsning for de ordinære domstoler og voldgift.

Næringseiendom

Advokatene innen næringseiendom har lang erfaring med gjennomføring av eiendomstransaksjoner og utleie/leie av næringseiendom. Vi bistår kjøpere og selgere i kjøps- og salgsprosesser, herunder med bud/aksept, due diligence-prosesser, avtaleforhandlinger og oppgjør. Videre hjelper vi utleiere og leiere i forbindelse med leiekontrakter, og eiendomsbesittere i relasjon til spørsmål som oppstår i forbindelse med å eie og drifte næringseiendom.

Myndighetskontakt og forvaltningsrett

I tillegg til mange års erfaring innen fast eiendom, har flere av våre advokater også solid politisk erfaring med utforming av vedtak og rammebetingelser fra regjeringsarbeid og lokalpolitikk. Våre eksperter bistår ikke bare med å forstå hvordan vedtak fattes, men også hvordan virksomheter bør gå frem for å kunne gjøre sin stemme hørt. Dette kan være alt fra å arbeide for en lovendring til å vinne frem med en søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Tvisteløsning og prosedyre

Vi vet at de beste løsningene ofte kommer uten at rettsapparatet kobles inn, men i mange tilfeller er det imidlertid ingen vei utenom en domstol. Våre erfarne prosessadvokater fører et betydelig antall saker for domstolene hvert år, også i Høyesterett.

Skatt og avgift

I vår skatte- og avgiftsgruppe jobber det erfarne advokater med bakgrunn fra Finansdepartementet, Skatteetaten, revisjonsselskaper og advokatvirksomhet. De jobber tett med flere faggrupper i selskapet, men særlig med fast eiendom. Vårt kontor har derfor lang erfaring med å finne gode løsninger som ivaretar alle økonomiske, kommersielle og juridiske hensyn best mulig.

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....