Oslo og Bærum slipper de fryktede monstermastene – hva nå?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.19. mai 2024

Etter en langvarig prosess har Energidepartementet endelig truffet en avgjørelse om de omstridte "monstermastene" i Oslo og Bærum.

high-voltage-sky-background.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=V-KZIJcaheM4Ut95xuEF8Gp5O1GdT76fVdB71egbUCc=.jpg

Nylig kunngjorde energiminister Terje Aasland at den nye kraftledningen mellom Bærum og Oslo skal legges i bakken, noe som markerer slutten på en langvarig strid om høyspentmastene mellom Hamang i Bærum og Smestad i Oslo.

Vedtaket får store konsekvenser for mange beboere og eiendomsbesittere i nærheten av strømmastene. Mest synlig, og viktigst for mange, er at unngår 38 meter høye strømmaster i nabolaget. Istedenfor vil dagens 22 meter høye strømmaster fjernes og strømkablene graves ned i grøfter og tuneller under bakken. Statnett forventer oppstart av anleggsarbeidene i 2025/2026, og at forbindelsen spenningsettes i 2030.

Kabelløsningen vil frigjøre store arealer, som kan benyttes både til boliger, friområder og samfunnsnyttige funksjoner, noe som også var et av de viktigste argumentene for hvorfor departementet valgte kabelløsningen fremfor montermastene. Et nærliggende spørsmål er om dette skaper presedens for tilsvarende prosjekter andre steder i landet.

Hva med andre strekninger?

Kraftnettet skal bygges ut i store deler av landet, og både Oslo Øst, Bergen og Stavanger har lignende prosjekter i gang, og et spørsmål mange er opptatt av, er i hvilken grad beslutningen om kabler i grøft og tunell vil videreføres til disse prosjektene. Selv om hovedregelen fortsatt er at nye kraftledninger på 420 kV skal bygges som luftledning, viser denne avgjørelsen at det er rom for unntak, spesielt i tettbygde områder.

I vedtaket understreker departementet at luftledning fortsatt er hovedregelen, bortsett fra tilfeller der en strekning med kabling gir en vesentlig bedre totalløsning alle hensyn tatt i betraktning. Det legges med andre ord opp til konkrete vurderinger for hver enkelt strekning, med individuelle vurderinger basert på en rekke faktorer, inkludert kostnader / samfunnsøkonomisk nytte, miljøpåvirkning, sikkerhet, samt innvirkning på lokalsamfunnet.

Hvordan dette vedtaket vil slå ut for andre prosjekter er med andre ord et ganske åpent spørsmål, men i denne omgang vil avgjørelsen få stor betydning for aktører i Oslo og Bærum. Foruten at berørte innbyggere slipper de store monstermastene, gir dette grunneiere og eiendomsutviklere spennende perspektiver og mange muligheter ettersom legging av kabler i bakken vil frigjøre store tomteareal i attraktive områder.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....