Aktuelt

Her finner du du nyttig lesestoff fra vårt faglige perspektiv. Vi holder deg oppdatert innenfor din sektor eller fagområde, på de til enhver tid aktuelle lovendringer og juridiske problemstillinger som når dagsorden.

Lytt til "Råd om rett" - våre siste podkaster finner du her 🎧

 

 • Musikkselskaper brøt loven ved å hindre rabatter på nett – brukte avansert software for å overvåke forhandlernes priser.

  articleCreated with Sketch.12. mai 2020

  Det å fastsette bindende videresalgspriser – eller minimumspriser – for sine forhandlere/videreselgere er normalt å anse som et grovt brudd på konkurranselovgivningen. Samtidig kan det være fristende for en produsent/importør å prøve å holde prisnivået oppe, for dermed å sikre høyere fortjeneste i hele verdikjeden. En leverandør kan oppnå dette uten uttrykkelig å benytte bindende videresalgspriser, dersom den på andre måter kan straffe forhandlere som priser offensivt. To nye saker fra England illustrerer hvordan teknologisk utvikling gjør det stadig lettere for leverandører å avdekke (og ev. straffe) slik offensiv prispolitikk.

 • Nye regler om rekonstruksjon vedtatt

  articleCreated with Sketch.11. mai 2020

  Ny midlertidig lov om rekonstruksjon er nå vedtatt for å unngå unødvendige konkurser under Covid-19 utbruddet. Den nye loven skal sikre at selskaper kan få ryddet opp i sine gjeldsproblemer og skal redusere risikoen for konkurser i levedyktige virksomheter som nå er rammet av akutt svikt i inntektene.

 • Statlig garantiordning for lån

  articleCreated with Sketch.8. april 2020

  Stortinget har vedtatt en ny lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Garantiordningen er godkjent av ESA og sanksjonert i statsråd 27. mars.

 • Tilbakebetaling av innbetalt kapital – skattefri for aksjonærene

  articleCreated with Sketch.1. april 2020

  Tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital til aksjonær utløser ikke utbytteskatt eller annen skatt. Innbetalt kapital på aksjen er en skatteposisjon som følger aksjen og er ikke nødvendigvis knyttet til hva den enkelte aksjonær har betalt inn til selskapet. Fagartikkel som ser nærmere på vilkår for at tilbakebetaling kan skje skattefritt.

 • Fjerning av 350-kronersgrensen – implementeringer som du bør være obs på i 2020

  articleCreated with Sketch.24. mars 2020

  Stortinget har tidligere vedtatt at den såkalte «350-kronersgrensen» som gir avgiftsfritak for varer kjøpt fra utlandet, skal fjernes fra og med 1. januar 2020. Gjennomføringen av endringen har skjedd i en to-trinnsprosess der første trinn, som gjelder varer som defineres som næringsmidler, er særavgiftsbelagte eller restriksjonsbelagte, ble gjort gjeldende fra 1. januar 2020. Andre trinnet, som skal gjennomføres nå fra 1. april, innebærer at også øvrige varer nå vil bli omfattet. Det vil altså nå bli beregnet merverdiavgift også på øvrige varer med verdi under kr 3 000 fra første krone.

 • Digitalskatten – veien til en vellykket skattlegging av digital økonomi?

  articleCreated with Sketch.28. februar 2020

  Samtidig med at de største multinasjonale selskapene som Apple, Microsoft, Google og Amazon stadig genererer større inntekter, har statene der tjenestene tilbys utfordringer med å oppnå beskatningsrett til inntektene. Dagens skatteavtaler forutsetter fysisk tilstedeværelse gjennom regler om fast driftssted for at skatteplikt skal utløses. Det som kjennetegner de multinasjonale selskapene, er nettopp at digitale tjenester leveres uten at noen fysisk tilstedeværelse er nødvendig. Resultatet er at selskapene i stor grad unngår skatteplikt.

 • Unngå å ha private formuesgoder i selskapet

  articleCreated with Sketch.26. februar 2020

  Et aksjeselskap og dets aksjonærer er to selvstendige skattesubjekter som skattlegges ulikt. Tar en aksjonær ut midler fra selskapet skal dette beskattes som aksjeutbytte, pt. med effektiv skattesats på 31,68 %. En utdeling vil ikke bare være penger, men kan også være bruk av en hytte. Tas et formuesobjekt eller en tjeneste ut fra selskapet, kan selskapet i tillegg uttaksbeskattes.

 • Momskompensasjon for tilbudte undervisningstjenester nektet

  articleCreated with Sketch.15. januar 2020

  19. desember 2019 avsa Høyesterett en viktig dom der det ble klarlagt at det ikke er et vilkår for kompensasjon at undervisningen oppfyller fylkeskommunens plikt til å tilby undervisning på en slik måte at elevens rettskrav på undervisning fra fylkeskommunen faller bort. Samtidig konkluderte Høyesterett med at undervisningstjenestene som den aktuelle private skolen tilbød ikke kunne gi rett til momskompensasjon. Begrunnelsen var at de konkrete undervisningstjenestene falt utenfor det fylkeskommunen var pålagt å utføre ved lov.

 • Aksjebaserte insentivprogram til ansatte

  articleCreated with Sketch.14. januar 2020

  Små, mellomstore og børsnoterte selskaper søker ofte bistand til kartlegging og innføring av ulike former for insentivprogrammer for sine ansatte, og da særlig nøkkelpersoner. Her får du et innblikk i aksjeopsjoner og aksjebaserte insentivordninger til ansatte.

 • Kjøp av fjernleverbar tjeneste - ikke unntatt for merverdiavgift

  articleCreated with Sketch.13. januar 2020

  Høyesterett med viktig dom. Datatjenester levert til et norsk pensjonsforsikringsforetak kan ikke anses unntatt fra merverdiavgift - foretaket måtte beregne merverdiavgift etter reglene om snudd avregning.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....