Boligrett

Vi bistår boligutviklere, forretningsførere, boligbyggelag, selskap og privatpersoner med alle aspekter knyttet til eierskap, etablering, drift og utvikling av boligsammenslutninger som eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskap. Rådgivning innen boligrett er sammensatt, og trekker veksler på de øvrige fagfelt og bransjeteam innen fast eiendom og entreprise.
Boligrett_1.jpg

Vår erfaring med praktiske utfordringer knyttet til drift av eksisterende boligsammenslutninger utgjør en nøkkel ved etablering av nye sammenslutninger eller omorganiseringer. Typiske problemstillinger er fordeling av felleskostnader, forestående eller utførte vedlikeholdsprosjekter, utbygging i eller utenfor eksisterende bygningsmasse samt vedtektsendringer.

I forbindelse med boligutleie vil det også kunne oppstå en rekke ulike problemstillinger. Våre advokater har lang erfaring med forvaltning av utleieboliger, og rådgir klienter i ethvert husleierettslig spørsmål.

Faggruppen for boligrett er sammensatt av advokater med erfaring fra lovarbeid, forretningsførsel, eiendomsutvikling og -forvaltning, samt praktisk juridisk bistand knyttet til beslutningsprosesser og gjennomføring av tiltak.

Advokatene er spesialisert innen borettsloven/ eierseksjonsloven, samt tilknyttede felt som husleierett, naborett, avhendingsloven/bustadsoppføringslova, deler av entrepriseretten, samt spørsmål om grenser og servitutter.

Vi følger utviklingen innen de boligrettslige fagområdene tett, og holder løpende kursing av kolleger, klienter og kunder hos klienter.

 

Vi kan hjelpe med

  • Organisering av eiendom i utviklingsfasen
  • Indre regulering og organisering av boligsammenslutninger i etablerings- og driftsfasen
  • Rådgivning i forbindelse med vedlikeholdsprosjekter
  • Rådgivning ved loft- og kjellerutbygging samt påbygging utenfor eksisterende bygningsmasse
  • Bistand i forbindelse med forberedelse til og gjennomføring av årsmøte / generalforsamling
  • Rådgivning og representasjon ved tvist mellom boligsammenslutning og andelseier/seksjonseier, utbygger eller entreprenør
  • Rådgivning og forvaltning i forbindelse med boligutleie


Møt teamet på Boligrett

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....