Shipping, marine og transport

Fagområdene Shipping, Marine og Transport er sentrale for våre kunder, som i hovedsak består av forsikringsselskaper, rederier, speditører og leverandører innen maritim sektor, norske og internasjonale banker, tilretteleggere av sale/leaseback prosjekter og norske og internasjonale skipsredere.
bilde_av_skip_på_havet_HERO650.jpg

Vi bistår kundene med tvisteløsning, regresskrav, arrester, forsikringsmessige spørsmål, transaksjoner og forhandlinger, herunder kjøp og salg av skip og nybyggingskontrakter, låneavtaler og pantedokumenter, samt løpende rådgivning.

Våre tjenester

 • Regresskrav og ansvarsspørsmål ved vegfrakt (CMR), sjørett og luftfart; samt godstransport på jernbane
 • Transportforsikring
 • Spedisjons- og godsansvar
 • Felleshavari, bergning, kollisjoner/sammenstøt og grunnstøtinger
 • Arrest av skip og midlertidig sikring
 • Sjøforsikring
 • Certepartispørsmål
 • Havbruk
 • Skipsfinansiering
 • Skipsbygningskontrakter
 • Leverandør og underleverandør avtaler
 • Luftfart 
  Møt teamet her

 

articleCreated with Sketch.27. desember 2023

Kjøp og salg av varer – hvordan bruke Incoterms riktig

transportseminar.jpg

Lastebil i grøfta, container over bord, tyveri eller dokumentsvindel – mulighetene er mange. Alle som driver med varehandel bør ha et bevisst forhold til hvem som har risikoen for varer under transport.

articleCreated with Sketch.7. mars 2022

Sanksjoner mot Russland - konsekvenser for varetransporten og forsikringsdekning

Bilde av havn og skip.jpg

I forbindelse med Russlands krigføring mot Ukraina har FN, EU og USA reagert med økonomiske sanksjoner mot Russland. Norge har sluttet seg til sanksjoner som EU har fattet vedtak om i tillegg til at Norge er forpliktet til å gjennomføre sanksjoner som FNs sikkerhetsråd har besluttet. Dette får blant annet konsekvenser for varetransporten til og fra Norge.

articleCreated with Sketch.8. februar 2021

Brexit – nye muligheter for «varesiden»

Bilde av containere britisk havn.jpg

Storbritannia er nå offisielt ute av EU, og dermed ikke lenger tilknyttet Luganokonvensjonen. Norge og Storbritannia har inngått en avtale som fastsetter at en bilateral traktat fra 1961, med visse justeringer, skal anvendes mellom partene. Traktaten gjelder anerkjennelse og tvangsfullbyrdelse av hverandres dommer, men den regulerer ikke verneting. Dette får mest sannsynlig betydning for avtaler med vedtatt verneting i England, og ved det åpnes for alternative verneting.

articleCreated with Sketch.26. januar 2021

Høyesterett med avklaringer om klagefrist ved flyforsinkelser

Bilde fra flyplassterminal.jpg

14. desember 2020 avsa Høyesterett dom om reklamasjonsplikten ved en flypassasjers krav på standarderstatning for en forsinket flyvning i henhold til forordning (EF) nr. 261/2004 (flypassasjerforordningen). Høyesterett kom enstemmig til at det ikke gjaldt noen reklamasjonsfrist, og at det dermed var tilstrekkelig at kravet var fremsatt innen utløpet av den alminnelige foreldesfristen på tre år.

Ship arrest in Norway

Bilde fra skip.jpg

Ræders partner Kyrre W. Kielland har bidratt med det norske kapitelet i 'Ship Arrest in Practice'. Publikasjonen gir en oppdatert kortfattet og engelskspråklig oversikt over rettstilstanden ved arrest av skip i Norge.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....