Gucci og Guess fremhever betydningen av å sikre eget design og varemerke

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.9. mai 2018

Det eksklusive motehuset Gucci og motehusmerket Guess bruker begge en logo tilknyttet bokstaven «G». Etter en lang strid der Gucci mente Guess rettsstridig brukte deres varemerke har motehusene inngått forlik som avslutter alle rettstvister globalt.

klubbe og lovverk opphavsrett.jpg

Strid om rettighetene til bruk av bokstaven «G»

Den luksuriøse merkevaren Gucci og designermerket Guess har begge en logobruk knyttet til bokstaven «G». Gucci har lenge hevdet at Guess logo og diamantmønster er rene kopier av Guccis velkjente merkevarer.  

Etter en ni år lang varemerketvist har partene imidlertid offentliggjort at de har inngått forlik om å avslutte alle «pågående immaterielle rettighetstvister og konflikter om varemerkerettigheter».

Vilkårene i forliksavtalen er ikke gjort kjent, men partene har uttalt at forliket er et viktig steg i retning av å anerkjenne betydningen av beskyttelsen av deres respektive varemerkeporteføljer og åndsverksrettighetene med hensyn til design.

Forliket setter punktum for pågående rettstvister i en rekke land herunder Italia, Frankrike, Australia og Kina.

 

Forskjellige utfall globalt

Tvisten mellom selskapene har pågått i mange år, og eskalerte da Gucci tok ut stevning mot Guess i New York i 2009 med påstand om at Guess etterliknet, drev utilbørlig konkurranse og varemerkemisbruk mot Gucci. Påstanden rettet seg spesielt mot de innbyrdes låsende «G»-ene som ble benyttet på Guess-skoene. Dette mente Gucci var til forveksling lik deres varemerke, skapte forvirring hos forbrukeren og førte til at Gucci tapte salg og fortjeneste.

I 2012 fikk Gucci medhold av en amerikansk domstol i en varemerketvist der Gucci ble tilkjent $ 4,7 millioner i skadeserstatning for Guess urettmessige bruk av signaturvaremerket.  Beløpet var imidlertid kraftig redusert i forhold til Guccis opprinnelige krav (som var på $ 221 millioner).

Dommen ga støtet til en rekke andre saker verden over. Gucci tok ut søksmål mot Guess på lignende grunnlag i Italia, Frankrike, Australia og Kina. Gucci brakte også saken inn for EU-domstolen.

EU-Retten, samt domstolen i Milan og Paris avgjorde saken til fordel for Guess, mens Gucci fikk medhold i Kina og Australia. Dermed stod det 3- 3 da forliket ble inngått.

 

Betydningen av å sikre merkevaren

Gucci bruker enorme ressurser på design og markedsføring. Det vil derfor være fristende for andre å utnytte den goodwill som ligger i å bruke lignende logo og design. For merkevareeieren vil slik etterligning kunne bety store tap gjennom redusert salg og utvanning av varemerkets verdi. Som andre berømte merkevarer har Gucci derfor vært kjent for å aktivt forfølge varemerkemisbruk.

I moteverden er grensen mellom lovlig etterligning og ulovlig kopiering særlig vanskelig. Diskusjonen har bølget frem og tilbake helt siden Coco Chanel fikk medhold i en sak mot en «kopierende konkurrent» på 1930-tallet i at hennes kreasjoner var kunstverk, som er beskyttelsesverdige på lik linje som verk av forfattere og andre kunstnere.

Grensen er imidlertid vanskelig å trekke. Mange lavpriskjeder lever av å produsere varer som tar opp elementer av det de eksklusive motehusene har skapt.  Noen vurderer dette som positivt, på den måten at kopiering bidrar til innovasjon, videreføring og utvikling av trender. Andre ser det som snylting som reduserer incentivet til å skape og utvikle.  Som dommene viser, varierer rettstilstanden mellom landene.

Internett og nye produksjonsmåter kompliserer bildet ytterligere. Knapt har modellen gått av catwalken i Paris før fabrikker på den andre siden av jorden kan produsere forbausende like kolleksjoner. Dette skaper utfordringer, både for de som selger varer som gjenspeiler eksklusive trender og for de som eier eller representerer de etablerte merkene som skaper trendene.

 

Sikring på et tidlig stadium

Det tok ni år og et ukjent antall millioner i advokatkostnader før Gucci og Guess kom til enighet. Det er en situasjon de færreste ønsker å komme i. Selv om partene har verdenskjente varemerker illustrerer saken viktigheten av å ha et avklart forhold til egne rettigheter og deres beskyttelse, samt vurderingen av når en rettighetshaver bør gripe inn dersom ens rettighet er truet.

Om du enten er i den situasjon at du opplever at andre bruker ditt design eller varemerke, eller om du mulig kan komme i konflikt med andres design- og varemerkerett bør du sørge for å innhente kvalifisert råd.

 

Vi bistår gjerne med spørsmål og avklaring rundt urimelig konkurranse og varemerkemisbruk.

Kilde: artikkel fra The Business of Fashion, april 2018.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....