Fisjon av bygg under oppføring

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.19. september 2018

Fisjon og fusjon av eiendomsselskaper med bygg under oppføring har vært problematisk i flere år pga en uttalelse fra Skattedirektoratet i 2015. Nå har Finansdepartementet bestemt at uttalelsen trekkes tilbake. Dette er gode nyheter for våre eiendomskunder.

Fisjon av bygg_1440x750.jpg

Skattedirektoratets uttalelse fra 2015

I en prinsipputtalelse av 6. februar 2015 ga Skattedirektoratet utrykk for at ved fisjon og salg av utleieeiendom med pågående byggearbeider ville kunne medføre at fradragsført moms på byggekostnadene måtte tilbakebetales til staten. Også i en del andre uttalelser i kjølvannet av denne uttalelsen er det samme lagt til grunn.

Det ble henvist til en noe uklar vurdering om hvorvidt det var leietaker i lokalene da fisjon ble besluttet og uttalelsen har vært antatt å få betydning både ved salg av eiendommen fusjon og fisjon. På merverdiavgiftsområdet gjelder ikke de samme regler om skattemessig kontinuitet som når det gjelder inntektsskatt.

Finansdepartementet retter opp

Finansdepartementet har i en uttalelse av 13. september kommet med en uttalelse som retter opp Skattedirektoratets uttalelse slik at utleiebygg under oppføring nå i de fleste tilfeller vil kunne overdras, fusjoneres og fisjoneres uten at momsfradrag går tapt. Slik som ved andre overdragelser er det bl a en forutsetning at det inngås justeringsavtale innen fristen.

Spesielle regler for forhåndsregistrerte selskaper

Eiendomsselskaper kan være såkalt forhåndsregistrerte, dvs at selskapet har fått registrere seg etter ordningen om frivillig registrering selv om selskapet ennå ikke har hatt momspliktig utleieomsetning på over kr 50 000. I henhold til Finansdepartementets nye uttalelse vil selskapet måtte tilbakebetale beløpet som er fradragsført dersom bygget overdras før selskapet er ordinært frivillig registrert, med tilstrekkelig omsetning.

Dermed må man også unngå fusjon og fisjon av bygg under oppføring som kun er omfattet av forhåndsregistrering. Salg av selve eiendomsselskapet er imidlertid ikke problematisk i forhold til dette.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....