Ny sosial nedstengning i deler av landet - 3 tips til berørte arbeidsgivere!

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.2. mars 2021

Byrådet i Oslo besluttet søndag 28. februar å innføre strengere smittevernstiltak i kommunen, herunder å stenge alle serveringssteder (med unntak for take-away) samt alle butikker som ikke står på den statlige unntakslisten. Tiltakene i Oslo gjelder i første omgang frem til 15. mars. Flere av kommunene rundt hovedstaden følger sannsynligvis etter, og også andre steder i landet er det nylig vedtatt strengere tiltak som kan få store konsekvenser for arbeidslivet. 

Bilde av mann i restaurant med munnbind.jpg

Ræders arbeidsrettsgruppe, med våre nylig tiltrådte partnere Siri Falch-Olsen og Ragnhild J. Nakling i front, har følgende 3 tips til arbeidsgivere som berøres av innstramningene:

1. Husk å vurdere om din virksomhet kan benytte en forkortet varslingsfrist ved permittering

Arbeidstakere skal varsles om permittering. Normalt er varslingsfristen 14 dager, men dersom permitteringen skyldes uforutsette hendelser kan arbeidsgiver nøye seg med å varsle 2 dager i forveien. Selv om strengere smittevernstiltak på generelt grunnlag ikke kan karakteriseres som en uforutsett hendelse, vil vilkåret etter vår mening være oppfylt for en rekke virksomheter som nå må stenge på svært kort varsel.

2. Vurder tilbakekall nøye og pass på 6-ukers regelen

Flere virksomheter var akkurat i ferd med å kalle tilbake permitterte arbeidstakere da nye innstramninger ble vedtatt. Mange av disse virksomhetene vil nå måtte sette dette på vent. Samtidig er tilbakekalling av permitterte arbeidstakere fortsatt en aktuell problemstilling for virksomheter over hele landet. Dersom virksomheten ikke skal kalle alle arbeidstakerne tilbake må det foretas en utvelgelse, basert på de samme prinsippene som da permitteringene ble iverksatt. Utvelgelsen må være saklig begrunnet, men det er som kjent større anledning til å vektlegge behov for spesifikk kompetanse, videre drift o.l. ved permittering enn i nedbemanninger. Vår anbefaling er at arbeidsgiver nøye vurderer hvilke arbeidstakere som skal kalles tilbake. Husk at permitterte arbeidstakere kan utføre noe arbeid.

Dersom den ansatte er tilbake i full stilling i mer enn 6 uker sammenhengende, vil permitteringen regnes som avbrutt. I slike tilfeller oppstår krav om nytt permitteringsvarsel og ny arbeidsgiverperiode. I lys av den uforutsigbare smittesituasjonen er det vanskelig å forutse endrede restriksjoner fra myndigheten – og det fremtidige behovet for permittering. For mange arbeidsgivere vil adgangen til å la arbeidstakere utføre kortvarig arbeid under permittering være et viktig verktøy frem til smittesituasjonen er mer oversiktlig.

3. Ikke glem informasjon og drøftelser!

Det eksisterer ingen lovbestemt plikt til å drøfte verken permittering eller tilbakekallelse fra permittering med tillitsvalgte/ansattrepresentanter. Tariffbundne virksomheter vil imidlertid som den klare hovedregel ha drøftelsesplikt, og arbeidsmiljøloven pålegger alle virksomheter som jevnlig sysselsetter over 50 ansatte det samme. Vår klare anbefaling er at også virksomheter med færre ansatte enn 50, og som heller ikke er tariffbundne, likevel gjennomfører et minimum av drøftelser med tillitsvalgte, ansattrepresentanter eller på annet vis (allmøter mv.) før virksomheten beslutter permittering eller tilbakekalling, slik at rommet for etterfølgende tvister begrenses så mye som mulig. Drøftelser og informasjon kan gjennomføres på Teams. Både prinsippene for utvelgelse ved tilbakekalling fra permittering og at virksomheten vurderer å bruke 2-dagers varslingsfrist bør inkluderes i drøftelsene. 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....