En oversikt over den nye lønnstøtteordningen

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.22. desember 2021

Nye koronarestriksjoner betyr at myndighetene nok en gang åpner pengesekken for støtteordninger til bedrifter som er økonomisk rammet av smitteverntiltak. Fredag ble det lagt frem forslag til ny lønns-støtteordning, som senere ble revidert etter at det opprinnelige forslaget høstet kritikk. Her gir vi deg en oversikt over de viktigste punktene.

Bilde av bartender.jpg

Lønnstøtteordningen skal kunne benyttes som et alternativ til permittering av arbeidstakere når virksomheten blir begrenset på grunn av nasjonale smitteverntiltak. Helt enkelt fungerer det slik at myndighetene dekker en del av lønnskostnadene for arbeidstakere som ellers ville blitt oppsagt eller permittert som følge av smitteverntiltak. Dagens støtteordning er oppad begrenset til 40 000 i måneden per ansatt og maks 80 prosent av lønnen.

For at virksomheten din skal kunne motta lønnsstøtte er det en rekke krav som må være oppfylt. Vi nøyer oss med å presentere de mest sentrale her, og viser til regjeringens nettsider, se lenke i bunn av artikkel, for en fullstendig oversikt.


Krav til virksomheten

Virksomheten må ha ansatte og være direkte eller indirekte berørt* av følgende nasjonale lovpålagte begrensninger (jf. Covid-19 forskriftens kapittel 5 §13a, §14 annet ledd bokstav b-c samt tredje ledd, og §14d og §15):
• Antallsbegrensinger
• Krav om bordplassering
• Skjenkerestriksjoner eller liknende

* Direkte berørt – virksomhet med mer enn 40 prosent redusert omsetning på grunn av lovpålagte begrensninger. Eks. på dette er utesteder, kafeer, treningssentre og teatre.

* Indirekte berørt – dersom virksomheten har mer enn 50 prosent av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt. Eks. kan dette være vektertjenester tilknyttet utelivet, persontransport eller butikker hvor kundegruppe har opphørt på grunn av krav i covid-19-forskriften.

Videre må virksomhetens omsetningsfall oppfylle et av de følgende alternativene under:

1. Minimum 20 prosent fall i omsetning sammenlignet med tilsvarende måned to år tidligere, det vil si desember 2019 eller januar 2020.

2. Eller, tilsvarende fall i omsetning, hvor gjennomsnitt av omsetning i oktober og november 2021 brukes som referanseverdi for å beregne omsetningssvikt for hver av periodene desember 2021 og januar 2022.


Krav til arbeidstakere i virksomheten

Minst en ansatt skal ha fått utbetalt lønn i hver av månedene september, oktober og november 2021.

Arbeidstakere det søkes lønnsstøtte for kan som et utgangspunkt ikke være permittert. Unntak fra dette gjelder ansatte permittert etter 30. november 2021, som er hentet tilbake i arbeid senest 23. desember 2021.
Det må være en realitet i at de ansatte er i arbeid under tilskuddsperioden, men det åpnes for at virksomheten kan drive kompetansebyggende aktivitet.


Støttebeløp
Månedlig støtte er oppad begrenset til 40 000 kroner per måned per arbeidstaker og maksimalt 80 prosent av den utbetalte bruttolønn (inkl. arbeidsgiveravgift).
Støttebeløp reduseres lineært etter omsetningsfallet, fra 40 000 per ansatt i måneden ved 100 prosent omsetningsfall til 4 000 kroner ved 20 prosent omsetningsfall. Omsetningsfall regnes ut etter alternativene nevnt over.


Søknadsfrister for periodene:

- Søknadsfrist for perioden desember 2021: 10. februar – 10. mars 2022
- Søknadsfrist for perioden januar 2022: 10. april – 10. mai 2022.

Det vil her bli publisert søknadsskjema på skatteetatens nettsider ved start av første søknadsperiode. Du kan også lese mer om lønnstøtteordningen på regjeringens sider her 

NB! Har du behov for rådgivning eller bistand i forbindelse med ordning eller søknadsprosess? Ta kontakt, så bistår vi deg gjerne.

 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....