Varemerket - den viktigste verdien i bedriften din

LinkedIn icon

Selskaper som lykkes kommersielt, har ofte store verdier knyttet til varemerket. De fleste virksomheter bør beskytte sine varemerker for å sikre selskapets verdier - beskyttelse i en tidlig fase kan være en rimelig forsikring og investering, og kan gi store konkurransefortrinn senere. 

Bilde av trademark.jpg

Hva er et varemerke?

Et varemerke er et kjennetegn som brukes om en virksomhet og/eller produkter. Varemerker kan bestå av bokstaver, tall, ord, slagord, navn, logoer, figurer og bilder, emballasje, lyd, bevegelse eller kombinasjoner av disse.  Varemerker må ha særpreg og skille dine varer og tjenester fra andres.

Hvorfor bør man registrere et varemerke?

Ved å registrere varemerke får man en dokumentert enerett som:

 • sikrer selskapets verdier og kan ha stor betydning for verdsettelsen av virksomheten, f.eks. ved salg av selskapet eller ved emisjon
 • identifiserer og sikrer rettigheter i franchise, salgs og lisensavtaler
 • gir deg muligheter til å utvikle varer og tjenester, oppnå større markedsandeler og gi deg kontroll over det kommersielle potensialet
 • sikrer at andre ikke bruker ditt kjennetegn
 • bidrar til å forebygge konflikt

Hva kan du registrere som varemerke?

 • Ordmerker –består av bokstaver og/eller tall
 • Figurmerker –består kun av en figur/et grafisk element
 • Kombinerte merker –består av bokstaver/tall/grafisk element
 • Slagord –består av en ordkombinasjon
 • Tredimensjonale merker, består av en vares form eller emballasje
 • Rene fargemerker –består av en eller flere farger
 • Lydmerker/Bevegelsesmerker –består av lyd og eller en bevegelse
 • Posisjonsmerker –er plassert på en bestemt måte på et produkt

Ikke alle kjennetegn kan registreres. Det er noen minstekrav som må oppfylles og det mest sentrale er at varemerket må ha «særpreg». Det må ikke kunne forveksles med et annet registrert varemerke. Ved valg av navn og logo er det derfor lurt å undersøke så tidlig som mulig hva som allerede finnes av lignende varemerker på markedet. Et varemerke må være egnet til å skille din virksomhet fra andres, og kan ikke være beskrivende for det du tilbyr. Et varemerke skal heller ikke være egnet til å «vekke forargelse, villede eller inneholde offentlige våpen, flagg eller emblemer».

Hvilke varer og tjenester kan du registrere varemerker for?

Når man søker om registrering av et varemerke, må man angi hvilke varer og/eller tjenester merket skal gjelde for. Alle varer og tjenester er delt inn i 45 klasser, og man må velge hvor mange klasser man har behov for avhengig av hva varemerket skal brukes til. Som et eksempel: skal varemerket brukes av en virksomhet som både selger bilprodukter og leverer verkstedtjenester må merket registreres i minst 2 klasser.

Dersom varemerket blir registrert for de varene og tjenesten man har søkt om vil vernet gjelde disse – og lignende – varer og tjenester. Andre kan da registrere det samme varemerket for andre varer og tjenester.  

Hvorfor bruke advokat ved varemerkeregistrering?

Når man skal søke et varemerke registrert i Norge eller i andre land, er det mange fallgruver. Vi kan hjelpe deg med å vurdere om varemerket ditt kan registreres. Vi kan også hjelpe deg med å finne frem til hvilke merker du bør søke registrert, for hvilke varer og/tjenester og hvor i verden du bør søke.  Det kan ofte være kostbart å gjøre feil – bruk av en erfaren advokat i søknadsprosessen og i forvaltningen er en god forsikring og rimelig investering.  

Beskyttelse ved varemerkeregistrering

Dersom virksomheten har registrert varemerket sitt gir det er vern mot at andre kan ta i bruk like eller lignende varemerker, for like eller lignende varer/tjenester Virksomheten får en enerett som varer i 10 år, men som kan videreføres i ubegrenset antall nye perioder. Ved å ha et registrert vern, vil det være med på å hindre at den innsatsen som nedlegges blir snyltet på og misbrukt av andre.

Hva koster en varemerkesøknad?

 • Varemerkesøknad i Norge

7500 + mva (Advokatfirmaet Ræders Bings grunnsalær)
+ 2900* (Patentstyrets offentlig avgift. Gjelder for én klasse)

 • Varemerkesøknad i EU

7500 + mva (Advokatfirmaet Ræders Bings grunnsalær)
+ fra EUR 850 (EUIPO offentlig avgift)

 • Varemerkesøknad internasjonalt

Etter avtale med Ræder Bing

 Grunnsalæret dekker utarbeidelse og innlevering av søknaden og oversendelse av registreringsbevis, samt administrasjon i vårt varemerkesystem. Ved behov for oversettelser, forundersøkelser via Patentstyrer, rådgivning ved utarbeidelse av vare/tjeneste lister m.v vil ytterligere salær kunne påløpe. Vi tar alltid kontakt med deg før vi går i gang med en søknad for å avklare ditt konkrete behov og totale kostnader.  

Registrer din forespørsel

Laster....

Hvorfor velge Ræder Bing?

Ræders advokater er dyktige og erfarne varemerkeadvokater og har jobbet med varemerker og andre rettighetsspørsmål i mange år. De er eksperter på norsk og europeisk varemerkerett samt praksis om varemerker, og er godt kjent med regelverk og praksis i resten av verden.  De bistår norske og internasjonale kunder i alle bransjer med å etablere, sikre og håndheve immaterielle rettigheter av alle slag.

Hos Ræder Bing vil du i en varemerkesøknadsprosess få bistand, strategisk rådgivning og en helhetlig vurdering slik at du får riktig vern, for riktige varemerker i riktige land og dermed lykkes med din søknad.

 Vår bistand omfatter

 • utarbeidelse av varemerkesøknader,
 • etterfølgende søknadsprosesser overfor alle lands varemerkemyndigheter,
 • forvaltning av etablerte varemerkeregistreringer
 • håndheving av varemerkerettigheter.

 

Kontakt oss for en vurdering av en varemerkeregistrering eller en vurdering av virksomhetens andre immaterielle eiendeler.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....