1 av 5 selskaper bryter lovens krav om varslingsrutiner

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.26. september 2022

En nylig undersøkelse i regi av BDO* viser at 1 av 5 selskaper bryter arbeidsmiljølovens plikt til varslingsrutiner. I undersøkelsen ble 600 selskaper stilt en rekke spørsmål om informasjonssikkerhet og IT-sårbarhet. Selskapene ble også spurt om de hadde gode rutiner for varsling. Blant selskapene med mer enn fem ansatte svarte 20 % at de ikke har gode varslingsrutiner.

Bilde av bekymret person .jpg

Etter arbeidsmiljøloven plikter alle selskaper med mer enn fem ansatte å ha skriftlige rutiner for intern varsling. Et godt varslingsklima og en effektiv varslingskanal er essensielt for at varsling skal ha noen praktisk betydning. Reelle muligheter til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er viktig for et godt arbeidsmiljø, og kjennetegner et seriøst arbeidsliv.

Forskning viser at varslingsrutiner har flere positive effekter. Det medfører at flere tørr å varsle om kritikkverdige forhold, at det er mindre risikofylt å varsle, og at sjansen for at varsleren blir møtt med positive reaksjoner øker. Varslingsrutiner fører også til større forutsigbarhet i varslingsprosessen både arbeidsgiver og de ansatte.

I Ræder bistår vi både arbeidsgivere og arbeidstakere i saker som gjelder arbeidsmiljø og varsling. Mange arbeidsgivere synes det er vanskelig å håndtere et varsel, særlig ved varsling om arbeidsmiljørelaterte problemer som fryktkultur, hersketeknikk eller trakassering. Et viktig råd til arbeidsgivere er å sørge for å ha gode og fleksible varslingsrutiner som ikke bare oppfyller lovens minimumskrav, men som også tar hensyn til at varslingssaker er ulike. Det er ikke nødvendigvis riktig å ha samme rutine for håndtering av varsel om økonomiske misligheter og varsel om uforsvarlig arbeidsmiljø.

*) BDO pressemelding

 

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....