Merverdiavgift på brakker – fast eiendom eller løsøre?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.4. juli 2023

Avgiftsmessig er forskjellen er stor. Utleie av brakker er avgiftspliktig med 25% - mens utleie av fast eiendom er i utgangspunktet avgiftsunntatt.

Bilde av hus og penger.jpg

Den 18. april 2023 slår Oslo tingrett i en rettskraftig dom (22-091336TVI-TOSL/01) fast at utleie av brakker ikke er fast eiendom, - men løsøre.

Av dommen fremgår det at Wilnor Governmental Services AS hadde leid ut brakker til Forsvarsdepartemenet. Departementet mente at brakkene var fast eiendom og at det derfor ikke skulle beregnes merverdiavgift av leievederlaget, mens utleier mente det var løsøre og at det derfor skulle beregnes merverdiavgift. Saken er treffende nok oppsummert på følgende måte: «Saken gjelder spørsmål om merverdiavgift på utleie av brakker».

Normalt sett er det ikke så vanskelig å skille mellom fast eiendom og løsøre. Det som gjorde denne saken tvilsom var brakkenes klare tilknytning til grunnen. Brakkene stod på en ringmur, og de ikke kunne fjernes, verken enkeltvis eller samlet, uten å også rive takkonstruksjoner og intern infrastruktur. Brakkene var også kategorisert som «semipermanente» bygg. I leiekontrakten var de omhandlet som bygg, og de var i tillegg koblet til vann- og avløp samt fjernvarme.

Retten skriver at en nærmere avgrensning mellom fast eiendom og løsøre må gjøres etter en konkret helhetsvurdering, først og fremst av «innretningens fysiske tilknytning til grunnen og varigheten på tilknytningsforholdet». Retten kommer da også til at tilknytningen, selv om den er ganske sterk, ikke er tilstrekkelig for å anse dette for å være fast eiendom.

Ut over å gå igjennom brakkenes tilknytning til grunnen, er det også interessant å merke seg at ett av de mange momentene retten legger vekt på er utleiers forretningsmodell, som bestod i å leie ut brakker midlertidig. Utleier hadde spesialisert seg på å sette opp brakker til leietaker, og når leieforholdet var over, ta disse ned å sette de opp på et nytt sted til en ny leietaker. Retten kommer da også til at brakkene ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til grunnen og at leieforholdet var av midlertidig karakter. Dermed ble de ansett for å være løsøre med 25% mva.  

Har du spørsmål til tema - ta gjerne kontakt med undertegnede!

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....