Endring i plikten til å betale moms på omtvistede krav

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.19. januar 2023

Reglene for betaling av merverdiavgiftskrav i tilvirkningskontrakter ble endret fra 1. januar 2023. Lovendringen medfører at entreprenører ikke lenger må binde opp likvide midler i merverdiavgift på omtvistede krav.

Fisjon av bygg_1440x750.jpg

Etter tidligere regler måtte entreprenører innen bygg og anlegg fakturere ut krav med merverdiavgift og innbetale merverdiavgift til staten, selv om kravet var omtvistet og byggherren ikke betalte.

Flere har opplevd dette som sterkt urimelig, og enkelte entreprenører har også gått konkurs siden de ikke har hatt midler til å betale merverdiavgiften til staten. Reglene er nå heldigvis endret i favør av entreprenøren.

Så lenge det er tvist om krav som er fakturert i forbindelse med en tilvirkningskontrakt, kan entreprenøren utsette og betale merverdiavgift.

Den utsatte betalingsplikten gjelder kun for tilvirkningskontrakter, typisk kontrakter hvor leverandøren har et resultatansvar for å utvikle, prosjektere eller tilvirke et konkret formuesobjekt for bestilleren.

Kravet om betaling må også være omtvistet. Det betyr at det objektivt sett må være rimelig tvil om kreditor har rett på vederlaget. Rimelig tvil-kravet innebærer ikke et krav om sannsynlighetsovervekt, men at grunnløse innsigelser er uten betydning for vurderingen.

Det er viktig å merke seg at regelen ikke gjelder hvor kreditor og debitor er nærstående etter reglene i merverdiavgiftsloven § 4-4. I slike tilfeller skal merverdiavgiften innbetales staten, selv om kravet skulle være omtvistet.

For en nærmere redegjørelse av endringen, viser vi til artikkelen vi skrev i høst, når lovforslaget var på høring. 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....