Vårt samfunnsansvar

Våre interne leveregler har alltid vært tuftet på grunnleggende etiske retningslinjer, regler for god advokatskikk og en bevisst holdning til hvilket samfunnsansvar advokatrollen innebærer. Vi behandler både natur, miljø og våre medmennesker slik vi selv ønsker å bli behandlet - med respekt, ryddighet og integritet.
Bilde av ansatte i resepsjon.jpg

Vår klima- og miljøpolicy

Ræder Bing skal jobbe kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og miljø. Vi skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen. Les mer her om vårt klima og miljøarbeid. 

Samarbeid med Røde Kors

Vi er takknemlig og stolt av samarbeidet med Røde Kors siden 2017. Dette innebærer hovedsakelig at vi bidrar med vederlagsfrie advokattjenester. Vi bistår hele Norges Røde Kors, og særskilt Nettverk etter soning. Til gjengjeld får vi blant annet kompetanse om viktige humanitære forhold. Les mer om samarbeidet her.

Etikk

Ræder Bings historie strekker seg over snart et århundre. Helt fra starten har firmaets interne leveregler vært tuftet på grunnleggende etiske retningslinjer og regler for god advokatskikk. Vi jobber dedikert med etiske problemstillinger og har organisatorisk opprettet både et kundeutvalg, samt et eget etisk utvalg der medlemmene har erfaring fra Advokatforeningens disiplinærutvalg. Les mer her

Slik etterlever vi åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Ræder Bing omfattes av åpenhetsloven, som trådde i kraft 1. juli 2022. Før fusjonen høsten 2023 publiserte Ræder advokatfirma og Bing Hodneland hver sin redegjørelse innen denne fristen. Kopi av slike redegjørelser og annen informasjon om åpenhetsloven finner du her.

 

 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....