Forsikring og erstatning

I en tid hvor næringslivets ønske om å redusere risiko blir stadig større, er etterspørselen etter forsikring mot uheldige hendelser i enorm vekst over hele verden. Men selv de som er godt forsikret har få garantier for en smertefri prosess når uhellet er ute og forsikringen skal komme til sin rett.
bilde_av-lastebil_ifart_650.jpg

Uansett disiplin, stiller Ræder Bings advokater med omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser, og et tett, godt samarbeid mellom ekspertene på de ulike områdene gjør at vi kan tilby et bredt spekter av forsikringsjuridiske tjenester.

Våre fageksperter er inndelt i tre grupper av relevans for forsikringsspørsmål:

Shipping, Marine og Transport

Innen Shipping, Marine og Transport bistår vi forsikringsselskaper, rederier, speditører og leverandører innen maritim sektor. Våre kunder omfatter også norske og internasjonale banker, tilretteleggere av sale/leaseback prosjekter og skipsredere både i Norge og internasjonalt. De kommer til oss for å få hjelp med tvisteløsning, regresskrav, arrester, forsikringsmessige spørsmål, transaksjoner og forhandlinger, herunder kjøp og salg av skip og nybyggingskontrakter, låneavtaler og pantedokumenter – eller simpelt hen løpende rådgivning.

Forsikrings- og erstatningsrett

Vi bistår forsikringsselskap, bedrifter og privatkunder enten som skadevoldere eller skadelidte. Vi har bistått forsikringsselskaper i mange slike saker, som for eksempel ansvarsskader innen profesjonsansvar, generelt bedriftsansvar og større tingskader. Vårt team har også hjulpet utallige bedrifter med å melde forsikringskrav (på riktig måte og i riktig tid), og i tvister mot forsikringsselskapet.

Produktansvar

Norge har et stort antall lover og forskrifter som regulerer krav til produktsikkerhet og kontroll, og de fleste bygger på tilsvarende regelverk fra EU. Våre advokater er eksperter innen produktkontroll, produktansvar og legemiddelansvar, og tilbyr kvalifisert juridisk bistand på en lang rekke områder.

Uansett disiplin, stiller Ræder Bings advokater med omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser, og et tett, godt samarbeid mellom ekspertene på de ulike områdene gjør at vi kan tilby et bredt spekter av forsikringsjuridiske tjenester.

articleCreated with Sketch.5. november 2023

Reklamasjonsfrist ved erstatningskrav mot egen advokat

man-holding-a-legal-document-in-hand-lawyer-holding-law-paper-in-office-scale-and-justice.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=MCz0kJSj_xbkoU0w7SUaf7mQ1T4PYylHdYwOid7GBg4=.jpg

Advokatansvar omtales stadig vekk i media, og det synes å være en økning i omfanget av saker hvor en klient fremmer erstatningskrav mot sin egen advokat. Det er likevel lett å glemme at man kan tape et slikt erstatningskrav dersom man ikke reklamerer i tide.

articleCreated with Sketch.13. januar 2023

Ansvarsforsikring: Hvordan fordeles forsikringssummen når det ikke er nok til alle?

3d-rendering-liv-preserver-isolerad-p%C3%A5-bakgrund-med-urklipps-bana.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=58MF5JkT0zajErPqPdXRAW7K_M5fF7Oo8rKhquzIhcI=.jpg

Etter forsikringsavtaleloven («FAL») § 7-6 kan en skadelidt kreve erstatning direkte fra skadevolders ansvarsforsikrer. Denne direktekravsadgangen gjelder for de fleste forsikringsavtaler, og det innebærer en eksponering for norske forsikringsselskaper (ansvarsassurandører), som forsikringsselskaper i mange andre land ikke utsettes for.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....