Har du leietakere som driver helserelatert tjeneste som er blitt avgiftspliktig?

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.27. januar 2021

I så fall medfører det at utleiere kan fakturere leie med merverdiavgift, hvilket igjen åpner for mva-fradrag for mva. på bygge-/tilpasningskostnader og løpende kostnader på anskaffelser som utleier har.

Bilde av oslo gate.jpg

I utgangspunktet er omsetning og formidling av helsetjenester unntatt fra avgiftsplikt. Unntaket omfattet tidligere også helserelaterte tjenester, slik som alternativ behandling, men unntaket for alternativ behandling er nå fjernet. Det innebærer avgiftsplikt på omsetning og formidling av alternativ behandling fra 1. januar 2021. Som alternativ behandling anses helserelatert behandling som utøves utenfor den offentlige eller private helse- og omsorgstjenesten av behandlere som ikke er autorisert helsepersonell.

En rekke utøvere som er registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling vil være merverdiavgiftspliktige fra 1. januar 2021.

Merk at det er gitt utsatt virkning for mva-plikt for virksomheter som driver med
• omsetning og formidling av osteopati og naprapati; mva-plikt inntrer først fra 1. juli 2021,
• akupunktur; ; mva-plikt inntrer først fra 1. oktober 2021.

Grunnen til utsatt virkningstidspunkt er at det utredes hvorvidt disse gruppene skal omfattes av autorisasjonsplikten for helsepersonell, slik at tjenestene blir unntatt etter hovedregelen om unntak for helsetjenester.

Det er videre innført mva på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling, som ikke er medisinsk begrunnet, fra 1. januar 2021. Et eksempel på kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet vil være ulike typer hudpleie-virksomhet, som f eks fjerning av tatoveringer og hår.

Er et inngrep eller en behandling medisinsk begrunnet og blir finansiert helt eller delvis av det offentlige, vil det fortsatt være unntak fra mva på tjenesten, og dermed ikke mulig å fakturere leie med mva / fradragsføre mva for utleiere for kostnader knyttet til slike lokaler.

Det vil medføre at behandlinger som nevnt er mva-pliktige med 25%. Det vil tilsvarende være fradragsrett for inngående mva på anskaffelser som er til bruk i denne virksomheten. Merk at det ikke vil være rett til oppjustering av inngående avgift på eventuelle kapitalvarer virksomheten har anskaffet seg før lovendringen. Det vil heller ikke være justeringsrett knyttet til anskaffelser før lovendringen.

Og viktig for utleiere; Det vil innebære at utleiere kan leie ut med mva til leietakere som driver slik virksomhet som nevnt over. Om det kan legges mva. på leien til leietakere der det allerede er inngått leieavtale, må bero på en tolkning av leieavtalen.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....