Næringseiendom

Våre advokater har lang fartstid fra transaksjonsvirksomhet og et solid fagmiljø med spisset kompetanse på alle juridiske, kommersielle og praktiske aspekter som kan oppstå innen markedet for næringseiendom. 
Tomtefeste_3.jpg

Våre advokater bistår eiere, forvaltere og meglere av næringseiendommer, samt utbyggere og eiendomsinvestorer. Vi bistår også finansielle aktører knyttet til kjøp og salg av næringseiendom. Vi er kjent for å finne kommersielle og praktisk gode løsninger. Teamet for næringseiendom jobber mye med spørsmål relatert til forvaltning av eiendom, entrepriserettslige og andre eiendomsrelaterte spørsmål, herunder eiendomsutvikling. Flere av våre advokater har utstrakt erfaring og bistår med oppgjør av eiendomsselskap. Vi jobber målrettet for smidig gjennomføring av transaksjoner.

Teamet har også tett kontakt med andre avdelinger på huset der det er behov for komplementær spisskompetanse innen eksempelvis selskapsrett og skatterett. Særlig relevant er alle skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger som oppstår ved kjøp, omdanninger og salg av næringseiendom og transaksjoner.

Våre tjenester 

 • Kjøp og salg av eiendomsselskaper
 • Utleie/leie av næringseiendom
 • Strukturering av eiendomstransaksjoner
 • Optimalisering av eierstrukturer
 • Due diligence
 • Oppgjør og gjennomføring av eiendomstransaksjoner
 • Utvikling og utbygging av næringseiendom og næringsbygg
 • Leiekontrakter
 • Forvaltningsavtaler
 • Tomtefeste
 • Finansiering
 • Skatt og merverdiavgift

 

Møt teamet på Næringseiendom

Bruk av blancoskjøte ved eiendomstransaksjoner

Bilde av byggninger oslo.jpg

Et blancoskjøte er et skjøte som er signert av selger, men hvor felt for kjøper står åpent for senere utfylling og tinglysing. Å overdra eiendom ved bruk av blankoskjøte skjer stadig hyppigere. Hvilken risiko oppstår for partene når grunnbokshjemmel ikke overskjøtes i forbindelse med at kjøper overtar eiendommen, og hvilke tiltak bør gjennomføres for å redusere risiko for kjøper ved bruk av blancoskjøte?

Ny aksjelovs § 8-10 og oppgjør i eiendomstransaksjoner

Bilde av bjørvika.jpg

Erfaringer og oppsummering etter vel ett år med nye regler om pantsettelse av målselskapets eiendom som sikkerhet for oppkjøpslån

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder Bing brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....